Αυξημένη κατά 11,8% η κατασκευαστική παραγωγή το δ' τρίμηνο 2014

Αυξημένη κατά 11,8% η κατασκευαστική παραγωγή το δ' τρίμηνο 2014
Αυξημένος κατά 11,8% εμφανίζεται ο Δείκτης Παραγωγής στις κατασκευές του δ΄ τριμήνου 2014 σε αντίθεση με τον δείκτη του αντίστοιχου τριμήνου πέρισυ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Παραγωγής στις κατασκευές του δ΄ τριμήνου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 4,2%, έναντι αυξήσεως 38,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013.

Επισημαίνεται ότι οι Δείκτες Παραγωγής στις Κατασκευές που ανακοινώθηκαν στο προηγούμενο Δελτίο Τύπου (Γ΄ Τριμήνου 2014), έχουν αναθεωρηθεί λόγω νέων διαθέσιμων στοιχείων από τις ερευνώμενες επιχειρήσεις, ως εξής:

Α΄ Τρίμηνο 2014: Ο Γενικός Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές από 26,15 σε 26,18 και η ετήσια μεταβολή από -7,2% σε -7,1%. Ο Δείκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού από 28,94 σε 29,00 και η ετήσια μεταβολή από -2,0% σε -1,8%.

Β΄ Τρίμηνο 2014: Ο Γενικός Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές από 39,72 σε 39,62 και η ετήσια μεταβολή από 22,9% σε 22,6%. Ο Δείκτης Παραγωγής Οικοδομικών Έργων από 27,03 σε 26,59 και η ετήσια μεταβολή από 0,4% σε -1,3%. Ο Δείκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού από 55,02 σε 55,34 και η ετήσια μεταβολή από 41,7% σε 42,6%.

Γ΄ Τρίμηνο 2014: Ο Γενικός Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές από 55,98 σε 56,21 και η ετήσια μεταβολή από 61,3% σε 62,0%. Ο Δείκτης Παραγωγής Οικοδομικών Έργων από 28,33 σε 28,45 και η ετήσια μεταβολή από -12,1% σε -11,7%. Ο Δείκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού από 89,32 σε 89,67 και η ετήσια μεταβολή από 137,0% σε 137,9%.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ

Αξιολόγηση