ΑΔΕΔΥ: Όχι στη χρήση των αποθεματικών των Ταμείων

ΑΔΕΔΥ: Όχι στη χρήση των αποθεματικών των Ταμείων
Με ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ ζητάει από την κυβέρνηση να σεβαστεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και να εγκαταλείψει κάθε σκέψη, ή σενάριο για χρήση είτε των διαθεσίμων είτε των αποθεματικών των Ταμείων με στόχο την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της χώρας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της, τα χρήματα των Ταμείων είτε πρόκειται για τα διαθέσιμά τους, είτε για τα αποθεματικά τους είναι «ιερά», καθώς προέρχονται από τις εισφορές των εργαζομένων και προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών αναγκών.

Η ΑΔΕΔΥ θυμίζει με την ανακοίνωση της:

- Τη χρόνια υφαρπαγή των αποθεματικών των Ταμείων από το Κράτος και τη χρήση τους για την κάλυψη κρατικών εισοδηματικών ή κοινωνικών πολιτικών, χωρίς την ανάλογη κρατική ενίσχυση των Ταμείων.

- Την κατευθυνόμενη εμπλοκή των αποθεματικών των Ταμείων στο Χρηματιστήριο.

- Τις επιπτώσεις από επιλογές προηγούμενων Κυβερνήσεων που οδήγησαν στο περιορισμό της απασχόλησης στο Δημόσιο και στη δραστική και επί τα χείρω μεταβολή της σχέσης εργαζομένων – συνταξιούχων, καθώς και

- Τις επιπτώσεις της πολιτικής επιλογής των τελευταίων ετών για υποχρεωτική υπαγωγή των αποθεματικών των Ταμείων στο PSI.

«Οι ζημιές που έχουν υποστεί τα Ταμεία, κατά το παρελθόν, ακριβώς εξαιτίας των ‘εγκληματικών’ επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι ανυπολόγιστες και έχουν οδηγήσει τα ασφαλιστικά Ταμεία στη σημερινή τους δραματική κατάσταση», επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ, ζητώντας από την κυβέρνηση να σεβαστεί τις προεκλογικές της υποσχέσεις για προστασία και ενίσχυση των Ταμείων.

Αξιολόγηση