ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 684 εκατ. ευρώ το α' δίμηνο του 2015

ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 684 εκατ. ευρώ το α' δίμηνο του 2015
Έλλειμμα 684 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της Τράπεζας της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 έναντι πλεονάσματος 139 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 6.735 εκατ. ευρώ, από 7.950 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σήμειώνεται ότι σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 7.677 εκατ. ευρώ, από 8.630 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014.

Δείτετις καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση στον πίνακα που ακολουθεί ΕΔΩ

Αξιολόγηση