Μείωση στις ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές τον Φεβρουάριο

Μείωση στις ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές τον Φεβρουάριο
Μειωμένες κατά 2,1 εκατ ευρώ εμφανίζονται οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές τον φετινό Φεβρουάριο σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2014. 

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας»οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν τον Φεβρουάριο 2015 στα56,8 εκατ. ευρώ ενώ τον περσυνό Φεβρουάριο ήταν58,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα:

- Οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον Φεβρουάριο 2015 στα 41,6 εκατ. ευρώ, από 14,9 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

- Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 15 εκατ. ευρώ, από 7 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

- Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν τον Φεβρουάριο 2015 ανήλθαν σε 1.203 τεμάχια, 46,84% λιγότερες σε σχέση με το 2014, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 4.014, καταγράφοντας μείωση 23,92% εν συγκρίσει με τον Φεβρουάριο 2014.

- Τέλος, οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν τον Φεβρουάριο του 2014 ανέρχονταν σε 2.263 τεμάχια και οι απλήρωτες συναλλαγματικές σε 5.276 τεμάχια.

Αξιολόγηση