ΓΣΕΒΕΕ: Ευεργετικές οι διατάξεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά ελλιπείς για τα ασφαλιστικά ταμεία

ΓΣΕΒΕΕ: Ευεργετικές οι διατάξεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά ελλιπείς για τα ασφαλιστικά ταμεία
Θετικά «βλέπει» η ΓΣΕΒΕΕ τις περισσότερες διατάξεις που αφορούν στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών ωστόσο όμως όσο αφορά τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών θεωρεί ότι το νομοσχέδιο είναι αρκετά ανελαστικό και ελλιπές και σημειώνει ότι απέχει από τη διατύπωση μιας ολοκληρωμένης συνεκτικής πρότασης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις φορολογικές ρυθμίσεις, η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει ότι διευκολύνονται οι οφειλέτες- σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και απαλλάσσονται από ποινικές ευθύνες μεγάλη κατηγορία οφειλετών- ωστόσο επισημαίνει τις εξής παραμέτρους:

- Δεν προβλέπεται κάποιο εισοδηματικό κριτήριο, αναφορικά με το ύψος της οφειλής που δύναται να καταβάλλει ο οφειλέτης (πχ να μην υπερβαίνει το 20% του μηνιαίου εισοδήματος).

- Δεν υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτικό συμψηφισμό οφειλών δημοσίου και ιδιωτών. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για απόδοση επιστροφών προς τους ιδιώτες από το δημόσιο.

- Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μείωση των υπέρογκων προστίμων που προκύπτουν για τυπικές και διαδικαστικές παραβάσεις.

- Δεν λαμβάνεται μέριμνα για όσους συνεπείς φορολογούμενους είχαν κάνει εκπρόθεσμες καταβολές οφειλών, αλλά και προστίμων, προσαυξήσεων και για τους οποίους παραμένει μέρος της οφειλής.

- Δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση για τις οφειλές στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, παρά την εκφρασμένη άποψη της ΓΣΕΒΕΕ και της ΚΕΔΕ.

Σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι η συγκεκριμένη απόπειρα ρύθμισης είναι κατώτερη των προσδοκιών διότι:

- Το περιθώριο αποτυχίας προσαρμογής στη ρύθμιση είναι περιορισμένο (1 δόση το 12μηνο).

- Το ύψος της ελάχιστης τρέχουσας εισφοράς παραμένει υψηλό, και ο περιορισμός της μείωσης τριών ασφαλιστικών κατηγοριών δεν καλύπτει τις ανάγκες των οφειλετών ασφαλισμένων. Είναι δεδομένο ότι με βάση τη σημερινή συγκυρία, οφειλέτες που έχουν ανάγκη τη ρύθμιση θα μείνουν εκτός. Αντίθετα, είναι πιθανό να ενταχθούν εκείνοι που είχαν μικρότερα προβλήματα υποχρεώσεων.

- Δεν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν οφειλέτες που βρίσκονται σε αδυναμία συνταξιοδότησης, εξ αιτίας των οφειλών.

Η ΓΣΕΒΕΕ επαναδιατυπώνει την πάγια πρόταση που έχει καταθέσει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών και την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΕ, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη εισπραξιμότητα και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

Αξιολόγηση