ΕΥ: Αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 1,7% το 2015 και κατά 2,4% το 2016

ΕΥ: Αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 1,7% το 2015 και κατά 2,4% το 2016
Η πολιτική αβεβαιότητα επισκιάζει την ανάκαμψη στην Ελλάδα προειδοποιεί η ΕΥ σε έκθεσή της με τίτλο «Eurozone Forecast (EEF) Spring 2015». Επίσης εκτιμά ότι το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 1,7% μέσα στο 2015 και κατά 2,4% το 2016.

Μετά από έξι χρόνια ύφεσης, το 2014 αποδείχθηκε μια χρονιά «ορόσημο» για την Ελλάδα, με την οικονομία να επιστρέφει τελικά στην ανάπτυξη. Μπορεί η ανεργία να έφθασε το 25% του εργατικού δυναμικού, όμως η οικονομία δημιουργεί και πάλι σημαντικές αυξήσεις στην απασχόληση, όπως σημειώνει η ΕΥ.

Η ανάκαμψη, σύμφωνα με την EY, τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση της κατανάλωσης και τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών. Σε αυτό το στάδιο, ωστόσο, η ανάκαμψη της κατανάλωσης μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη, καθώς το βάθος της ύφεσης και η έκταση των απωλειών θέσεων εργασίας έχουν οδηγήσει σε μια δραστική μείωση των εισοδημάτων.

Παρά το γεγονός ότι τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μια τάση σταθεροποίησης των αποδοχών, η ΕΥ εκτιμά πως το υψηλό επίπεδο της ανεργίας θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά την αύξηση των μισθών για τα επόμενα χρόνια.

Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, η πτώση των τιμών του πετρελαίου σε συνδυασμό με την απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα οδηγούν στη συνέχιση του αποπληθωρισμού. Οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο. Αυτό ενδέχεται να ενισχύσει τους πραγματικούς μισθούς φέτος, εφόσον διατηρηθεί η αύξηση των ονομαστικών αποδοχών.

Παράλληλα, με τη βοήθεια των βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας, οι εξαγωγές αυξάνονται ταχύτερα από τις εισαγωγές. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό ισοζύγιο έχει συμβάλει και αυτό σημαντικά στην ανάπτυξη, προσθέτοντας 1,3 εκατοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ το 2014. Στην έκθεσή της η ΕΥ αναφέρει πως αναμένεται αντίστοιχη συνεισφορά και για το 2015.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η θετική δυναμική στην ελληνική οικονομία ενδέχεται να επηρεασθεί αρνητικά από μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας που συνδέεται με την πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, η νέα ελληνική κυβέρνηση θα χρειασθεί να ολοκληρώσει το υπάρχον πρόγραμμα προσαρμογής και να χρησιμοποιήσει τα χρονικά περιθώρια που της παρέχει η πρόσφατη παράταση του προγράμματος για να επιτύχει μια νέα συμφωνία με τους διεθνείς πιστωτές, σημειώνεται στην έκθεση της ΕΥ.

Αξιολόγηση