Οι τρεις βασικοί "πυλώνες" για τη στήριξη της εγχώριας αγοράς

Οι τρεις βασικοί "πυλώνες" για τη στήριξη της εγχώριας αγοράς
Η αποκατάσταση των διαθέσιμων εισοδημάτων, η ενίσχυση της ζήτησης και της κατανάλωσης και κατ' επέκταση η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας εξαρτάται από τη συνδρομή παραγόντων ή προϋποθέσεων.

Το παραπάνω δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Κουράσης, στην ημερίδα με θέμα "Επιχειρηματικότητα και Κατανάλωση: Βασικοί Πυλώνες για τη στήριξη της εγχώριας αγοράς και την έξοδο από την κρίση", που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, με διοργανωτές τη ΓΣΕΒΕΕ, τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, το Κίνημα Πολιτών Καταναλώνουμε ό,τι Παράγουμε και την ΕΚΠΟΙΖΩ.

- Η πρώτη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον κ. Κουράση, είναι η θεσμοθέτηση ενός πάγιου, σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, που θα είναι θεμελιωμένο στις αρχές του ανταποδοτικού οφέλους αφενός και της φοροδοτικής ικανότητας αφετέρου.

- Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση, αλλά και ο εξορθολογισμός των δημοσίων επενδύσεων- που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει επιστροφή στην επενδυτική ευφορία της δεκαετίας του 1990 και τις αλόγιστες σπατάλες.

- Μία τρίτη, τέλος, προϋπόθεση είναι ο ριζικός ανασχεδιασμός των κοινωνικών μεταβιβάσεων και η αποφυγή καταβολή τους σε χρήμα. Αντίθετα, η καταβολή των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος μπορεί να ενισχύσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο την εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα, λειτουργώντας σαν ένα είδος ήπιας υποκατάστασης εισαγωγών.

Ο κ. Κουράσης τόνισε ότι, σύμφωνα με τα πιο επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρών και πολύ μικρών, έχει μειωθεί κατά 70%, την περίοδο 2010-2013, ενώ έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη 230.000 επιχειρήσεις.

Αξιολόγηση