Καλύφθηκε και το σημερινό έντοκο - Άντλησε 1,3 δισ. η Αθήνα

Καλύφθηκε και το σημερινό έντοκο - Άντλησε 1,3 δισ. η Αθήνα
Κατά 1,3 φορές υπερκαλύφθηκε και η σημερινή έκδοση του εντόκου γραμματίου κάτι που σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο κατάφερε να δανειστεί 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το δημοπρατούμενο ποσό ήταν ένα δις. ευρώ αλλά σε αυτό προστίθενται και τα 300 εκατ. ευρώ που ήταν οι μη ανταγωνιστικές προσφορές. Με δεδομένο ότι μέχρι αύριο μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί της έκδοσης, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει τα 1,6 δις. ευρώ που πρέπει να καταβάλλει για την αποπληρωμή του εντόκου που λήγει την Παρασκευή. Το επιτόκιο, διαμορφώθηκε στο 2,7% αντί για 2,4% που ήταν το επιτόκιο της προηγούμενης έκδοσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ έχει ως εξής:

«Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,70%.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια».

Αξιολόγηση