Η Κομισιόν απέκλεισε την Ελλάδα απο εκθέσεις της

Η Κομισιόν απέκλεισε την Ελλάδα απο εκθέσεις της
Η Κομισιόν αποκλείει τη δημοσίευση των ειδικών Εκθέσεων των κρατών-μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την Ελλάδα, αδιαφορώντας με αυτό τον τρόπο για την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ-2020, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η καταπολέμηση της φτώχειας, με πρόσχημα τις συζητήσεις της ελληνικής κυβέρνησης στο Eurogroup.

Το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του αναφέρεται στην πρόσφατη δημοσίευση (26/02/15) από την Κομισιόν των Εκθέσεων για κάθε κράτος-μέλος (country reports), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, από την οποία «απουσιάζει η Έκθεση για την Ελλάδα, με το αιτιολογικό ότι “Η έκθεση για την Ελλάδα θα δημοσιευθεί πιο μετά και αφού έχουν συμπεριληφθεί τα συμπεράσματα από τις επαφές μετά τις δηλώσεις του Eurogroup στις 20 και 24/02/2015”».

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής αφού υπενθυμίζει τη «θεσμική ανεξαρτησία μεταξύ Κομισιόν και Eurogroup», ζητά από την Επιτροπή να ενημερωθεί «Για ποιο λόγο αποκλείστηκε η Ελλάδα από την κατάρτιση της Έκθεσης, τη στιγμή που η Κομισιόν διαθέτει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα εργασίας του Eurogroup».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο Δ. Παπαδημούλης ρωτά την Κομισιόν «Πώς κρίνει την πορεία εκπλήρωσης των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020 από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα την εκπλήρωση των στόχων για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75%, την αύξηση δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ, την κλιματική αλλαγή, τη μείωση του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης», καθώς επίσης, «Τι προτείνει, συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση της φτώχειας στην Ελλάδα».

Αξιολόγηση