Τι έκαναν τα νοικοκυριά με τις καταθέσεις τους - Τα επίσημα στοιχεία

Τι έκαναν τα νοικοκυριά με τις καταθέσεις τους - Τα επίσημα στοιχεία
Η Τράπεζα της Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία και αποκαλύφθηκε η έκταση των αναλήψεων τον Δεκέμβριο. Την πλήρη εικόνα, θα την σχηματίσουμε στο τέλος Φεβρουαρίου καθώς σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η μεγαλύτερη «ζημιά» έγινε τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα λοιπόν με την ΤτΕ, τον Δεκέμβριο χάθηκαν συνολικά τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μοιράστηκαν 160,285 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 164,296 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Νοέμβριο.

Τα νοικοκυριά, απέσυραν 1,82 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό σχετικά συγκρατημένο αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο Δεκέμβριος ήταν μήνας μεγάλων φορολογικών υποχρεώσεων (έληγαν τέλη κυκλοφορίας και ΕΝΦΙΑ). Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει η εξής «στρατηγική»: Τα νοικοκυριά απέσυραν 3,29 δισεκατομμύρια ευρώ από τις προθεσμιακές καταθέσεις, εκ οποίων τα 1,82 τα απέσυραν από το τραπεζικό σύστημα και τα υπόλοιπα 1,08 δις. ευρώ τα «παρκάρισαν» σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα.

Από τον κόσμο των επιχειρήσεων, περίπου 771 εκατομμύρια ευρώ απέσυραν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και 1,137 δις. ευρώ οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Ίδια εικόνα και στον επιχειρηματικό κόσμο: σπάσιμο προθεσμιακών και παρκάρισμα των χρημάτων στους απλούς λογαριασμούς όψεως ή ταμιευτηρίου.

Σημαντικό είναι ένα ακόμη στοιχείο: από τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ, τα 3,11 δις. ευρώ αφορούν σε αναλήψεις από λογαριασμούς σε ευρώ και τα 894 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς σε λοιπά νομίσματα (κυρίως δολάρια).

Αξιολόγηση