Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την αγορά ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την αγορά ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ
Υπό τρεις προϋποθέσεις θα συμπεριληφθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων (QE) που θα ξεκινήσει να εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το Μάρτιο του 2015 και θα ισχύσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016 και θα έχει συνολικό ύψος 60 δισ. ευρώ ανά μήνα.

Το ύψος των αγορών θα είναι ανάλογο της συμμετοχής της κάθε χώρας στον ισολογισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα αφορά τίτλους που βρίσκονται σε επενδυτική βαθμίδα (investment grade), ενώ θα υπάρξουν επιπλέον κριτήρια για χώρες που βρίσκονται σε Πρόγραμμα.

Ειδικότερα, για τη χώρα μας, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α. Να βρίσκεται σε πρόγραμμα,

β. Να έχει θετικές αξιολογήσεις από την τρόικα ή άλλο μηχανισμό εποπτείας και

γ. Να έχει τους πόρους για να αποπληρώσει τα ομόλογα ύψους 6, 65 δις ευρώ (συνολικά, στο δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2015, από το χαρτοφυλάκιο του Ευρωσυστήματος ''φεύγουν'' ομόλογα ύψους 6,65 δις ευρώ και η Ελλάδα θα μπορεί να επωφελείται από το πρόγραμμα παροχής ρευστότητας της Ε.Κ.Τ.).

Συνολικά το ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε 1,1 τρις. ευρώ, ενώ τα ομόλογα θα έχουν διάρκεια από δύο έως 30 χρόνια. Θα υπάρχουν όρια 33% ανά εκδότη χρέους και 25% ανά έκδοση, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει καταμερισμό κινδύνου στο 20% για την Ε.Κ.Τ. και κατά 80% για τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που θα πραγματοποιήσουν τις αγορές.

Το Πρόγραμμα αφορά συνδυασμένες αγορές δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, ενώ τον κεντρικό συντονισμό θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα χρήματα που θα πάρουν οι τράπεζες από τις αγορές ομολόγων θα μπορούν, είτε να χρηματοδοτήσουν τον ιδιωτικό τομέα, είτε να κατατεθούν στην Ε.Κ.Τ., με αρνητικό όμως επιτόκιο. Έτσι, όπως ανέφερε ο Μάριο Ντράγκι, «δίνεται κίνητρο για τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής οικονομίας».

Αξιολόγηση