Ο τουρισμός και η ναυτιλία τόνωσαν την οικονομία

Ο τουρισμός και η ναυτιλία τόνωσαν την οικονομία
Τουρισμός, ναυτιλία αλλά και η μείωση των δαπανών για τόκους στήριξαν τη διεύρυνση 89,5% που κατέγραψε το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο ενδεκάμηνο, παρά τη σημαντική επιδείνωση που σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα της χώρας στο ίδιο διάστημα.

Ανησυχητική ήταν η διεύρυνση του ελλείμματος κατά 32,4% στο εξωτερικό ισοζύγιο, ειδικά τον Νοέμβριο. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την υποχώρηση των εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη μικρή άνοδο του εμπορικού ελλείμματος, εξελίξεις που δεν αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των εισπράξεων σε τουρισμό και ναυτιλία. Ειδικότερα:

1. Το πλεόνασμα διευρύνθηκε στα 2,5 δισ. στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014, καταγράφοντας αύξηση 89,5% σε σχέση με το 2013, παρά τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.

2. Οι εισπράξεις από τον τουρισμό αυξήθηκαν 10,8% και ανήλθαν σε 13,26 δισ. ευρώ αντανακλώντας την αύξηση 22,7% στις αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα, ενώ καταγράφηκε άνοδος 8,7% στα έσοδα από μεταφορές. Οι εισπράξεις από μεταφορές έφτασαν τα 11,9 δισ. ευρώ.

3. Οι πληρωμές για τόκους περιορίστηκαν κατά 6,7% και διαμορφώθηκαν σε 5,3 δισ. Την ίδια ώρα σημαντική συρρίκνωση κατέγραψε το πλεόνασμα στο ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, που συρρικνώθηκε κατά 1,1 δισ. εξαιτίας των μειωμένων μεταβιβαστικών εισπράξεων από την Ε.Ε. προς τη γενική κυβέρνηση.

4. Το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 16,8 δισ., από 15,9 δισ. το 11μηνο του 2013. Η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 4,6% και διαμορφώθηκε στα 21,6 δισ., ενώ ειδικά οι εξαγωγές προϊόντων, πλην καυσίμων και πλοίων, διαμορφώθηκαν σε 13,5 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 5%. Σημαντική άνοδο 5,1% παρουσίασε η αξία των εισαγωγών που διαμορφώθηκαν σε 38,4 δισ. από 36,6 δισ. Η αύξηση των εισαγωγών, πλην των πληρωμών για πλοία, που σημείωσαν σημαντική άνοδο 44,1%, και πλην των πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, που αυξήθηκαν 2,2%, ανήλθε στο 3,8% και η αξία τους διαμορφώθηκε στα 20,8 δισ.

5. Τον Νοέμβριο το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 996,7 εκατ. ευρώ, από 752,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2013, κυρίως εξαιτίας του μεγάλου περιορισμού των εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης από την Ε.Ε.

6. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε οριακά κατά 0,7%, με τις εισαγωγές να διαμορφώνονται στα 3,2 δισ., παρουσιάζοντας άνοδο 1,5% και τις εξαγωγές να σημειώνουν μικρή αύξηση 2,1% και διαμορφώθηκαν στο 1,8 δισ.

7. Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών διευρύνθηκε στα 764,3 εκατ. ευρώ από 636,8 εκατ., με τις εισπράξεις από τον τουρισμό να παρουσιάζουν άνοδο 30,7%, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση 53,9% των αφίξεων ξένων τουριστών. Οι εισπράξεις από μεταφορές αυξήθηκαν κατά 7,35%.

8. Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από ξένους εμφάνισαν καθαρή εισροή 1,4 δισ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις Ελλήνων στο εξωτερικό παρουσίασαν καθαρή εκροή 515 εκατ. ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 6 δισ. ευρώ καθώς η καθαρή εκροή 8,2 δισ. για επενδύσεις Ελλήνων στο εξωτερικό αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των υποχρεώσεων (2,2 δισ.).

Πρόβλεψη για αύξηση 5,5% στις εξαγωγές το 2015

Με δύο «ταχύτητες» κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές το 2014, οι οποίες όμως για ακόμη μια φορά απέδειξαν ότι με την κατάλληλη στήριξη μπορούν να ανακτήσουν τη δυναμική των προηγούμενων χρόνων και να αποτελέσουν βασικό πυλώνα στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγών (ΠΣΕ), ο οποίος φέτος εισήλθε στο 70ό έτος λειτουργίας του, η συνολική αξία των εξαγωγών την περσινή χρονιά αναμένεται να κλείσει με υποχώρηση της τάξης του 2% με 2,5%, ωστόσο, σε επίπεδο εισπράξεων- εσόδων εκτιμάται πως θα καταγραφεί αύξηση άνω του 4% σε σχέση με το 2013 χάρη στην εξομάλυνση των πληρωμών από το εξωτερικό.

Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς, η άνοδος αυτή είναι εν μέρει «πλασματική», καθώς στα έσοδα του 2014 περιλαμβάνονται και εξαγωγές που είχαν πραγματοποιηθεί το 2013, αλλά τα τιμολόγιά τους εξοφλήθηκαν μέσα στο 2014. Υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος αποπληρωμής των Ελλήνων εξαγωγέων για το διάστημα 2011 έως και 2013 ήταν στις 50 ημέρες, όταν οι εξαγωγείς της Δυτικής Ευρώπης εξοφλούνταν κατά μέσο όρο σε 23 ημέρες. Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του χρόνου αποπληρωμής των ελληνικών εταιρειών, σύμφωνα με τον ΠΣΕ, έπαιξε η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των εταίρων προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Μείωση γραφειοκρατίας

Για το 2015, οι διεθνείς Οργανισμοί προβλέπουν περαιτέρω αύξηση των εσόδων από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά 5%-5,5%. Απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση για την αναθέρμανση των εξαγωγών, όπως τόνισε χθες η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση της ρευστότητας, η επιθετική προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό με σύγχρονους τρόπους μάρκετινγκ και δικτύωσης και η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων απλοποίησης των διαδικασιών εξωτερικού εμπορίου που σύμφωνα με την Κομισιόν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των εξαγωγών κατά 30% ή 16 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: Ημερησία

Αξιολόγηση