Πτώση στον τζίρο της βιομηχανίας τον Νοέμβριο κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ

Πτώση στον τζίρο της βιομηχανίας τον Νοέμβριο κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ
ΜΜειωμένος κατά 0,7% ήταν ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέμβριο του 2014, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2013 - Νοεμβρίου 2014, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 1,5%, έναντι μείωσης 5,4% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων. Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,7% το μήνα Νοέμβριο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή: α. Στην αύξηση του δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 12,8%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων. β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,9%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. Επίσης, η μείωση του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,7% το μήνα Νοέμβριο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής: Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,1%. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 2,3%. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ
Αξιολόγηση