Αυξημένος ο κύκλος εργασιών στην βιομηχανία

Αυξημένος ο κύκλος εργασιών στην βιομηχανία
Αύξηση 4,1% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2014, έναντι μείωσης 10,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2013 προς το 2012.


Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2013 - Οκτωβρίου 2014, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2012 - Οκτωβρίου 2013, παρουσίασε μείωση 2,4%, έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,1% τον Οκτώβριο οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

1. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 1,5%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε κυρίως, η αύξηση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.

2. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,1%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,1% τον Οκτώβριο οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

  • Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 1,3%.
  • Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 8,0%.
Αξιολόγηση