Μήνυμα ΕΣΑ: Τι ζητάει ο εμπορικός κόσμος εν όψει των εκλογών

Μήνυμα ΕΣΑ: Τι ζητάει ο εμπορικός κόσμος εν όψει των εκλογών
Οι επικείμενες εκλογές της 25ης Ιανουαρίου και τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπονται τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό, έχουν δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητας και αστάθειας στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.


Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας την αγωνία των δραστηριοποιιουμένων στο κλάδο του εμπορίου, τον βασικό αιμοδότη της εθνικής μας οικονομίας, απευθύνεται στα πολιτικά κόμματα και ζητά την επομένη των εκλογών να αναλάβουν τις ευθύνες τους προς την κατεύθυνση σχηματισμού Κυβέρνησης που θα εξασφαλίζει την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα και θα εργασθεί για την ανάκαμψη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών μέσα από :

• Ένα ασφαλές, δίκαιο, ανταγωνιστικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που συναρτάται και εξαρτάται άμεσα από την πολιτική και πολιτειακή σταθερότητα.

• Συνέχιση και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών με στόχο την εγκαθίδρυση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης απαλλαγμένης από συντεχνιακές κατά περίπτωση απαιτήσεις, διαπλοκή, παραγοντισμό και πελατειακές σχέσεις.

• Θέσπιση σταθερών κανόνων και σαφών διαδικασιών και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μέσα από έναν ειλικρινή και διαρκή διάλογο με τους φορείς της αγοράς, με στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού και ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος αναγκαίου για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό και με την πεποίθηση ότι ο βασικότερος πυλώνας ανάπτυξης είναι η υγιής επιχειρηματικότητα, διαμορφώνονται και οι προτεραιότητες:

1. Ένα σαφές, σταθερό και με ορίζοντα πενταετίας νομοθετικό πλαίσιο στην κατεύθυνση θωράκισης του επιχειρείν.

2. Πάταξη φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.

3. Άμεση παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις με κριτήριο τις κρατούσες συνθήκες της πραγματικής οικονομίας.

4. Απλούστευση διαδικασιών και συμμετοχή του εμπορίου στο νέο ΕΣΠΑ.

5. Συντόμευση του χρόνου απόδοσης δικαιοσύνης.

6. Ουσιαστική λειτουργία της επιτροπής ανταγωνισμού.

Ειδικότερα για τους εμπόρους της Αθήνας απαιτείται :

• Μέτρα ανακούφισης της καθημερινότητας και εμπέδωση κλίματος ασφαλείας στους πολίτες και τους επισκέπτες της Πρωτεύουσας.

• Επαναπροσδιορισμός των κανόνων χωροταξίας για την άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων

• Στήριξη με κάθε μέσο της οποιασδήποτε μορφής τουριστικού προϊόντος.

Επειδή μέχρι σήμερα καμία τοποθέτηση ή δέσμευση για τα ανωτέρω δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τις πολιτικές δυνάμεις της Χώρας και σε όλη αυτή τη περίοδο έχουν αγνοηθεί συστηματικά οι θέσεις και προτάσεις της Αγοράς, καλούμε όλους τους υποψηφίους να τοποθετηθούν δημοσίως και για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους δημοσιογράφους να υιοθετήσουν τα ερωτήματά μας και να τα απευθύνουν στους καλεσμένους τους.

Αξιολόγηση