Το δημόσιο άντλησε 1,138 δισ. ευρώ

Το δημόσιο άντλησε 1,138 δισ. ευρώ
Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 1,138 δισ. ευρώ από την έκδοση τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων του Δημοσίου, με το μεσοσταθμικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 1,70%, σταθερό σε σχέση με τον Οκτώβριο.
Αξιολόγηση