ICAP: Σταθεροποίηση έπειτα από 4 χρόνια κρίσης, στην ελληνική οικονομία

ICAP: Σταθεροποίηση έπειτα από 4 χρόνια κρίσης, στην ελληνική οικονομία
Στη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, έπειτα από τέσσερα χρόνια κρίσης, αναφέρθηκε από το βήμα του 7ου συνεδρίου διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου ICAP ο Hλίας Λεκκός, διευθυντής Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας Πειραιώς.


Όπως τόνισε ο κ. Λεκκός η πορεία της οικονομικής δραστηριότητας θα κριθεί από την εξέλιξη των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και από την αλληλεπίδραση λοιπών παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομία, ήτοι του τουρισμού, των δημόσιων επενδύσεων, την ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων αλλά και τη σταθεροποίηση των μισθών, από τη μία πλευρά αλλά και την απομόχλευση της οικονομίας, την αρνητική αποταμίευση και την εξέλιξη στις επενδύσεις των κατοικιών, από την άλλη.
Επίσης, ο κ. Λεκκός παρουσίασε τους κλάδους της οικονομίας με τις υψηλότερες αποδόσεις (ενδεικτικά: υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, επιδιόρθωση και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού) καθώς και εκείνους με τις χαμηλότερες αποδόσεις (ενδεικτικά: όσοι σχετίζονται με την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών όπως η ψυχαγωγία, τα ΜΜΕ, η αγορά οχημάτων κ.α.).
Από την πλευρά του ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ICAP, παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και ανάλυση για την μεταβολή της πιστοληπτικής ικανότητας και της ασυνέπειας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, για κάθε εταιρεία της οποία η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε αντιστοιχούν δύο εταιρείες των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε, συμπέρασμα το οποίο αναδεικνύει μεν την βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το 2013 (πέρυσι για κάθε μία εταιρεία που αναβαθμιζόταν, τρεις υποβαθμίζονταν) αλλά και τα βήματα τα οποία χρειάζονται για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας των εταιρειών.
Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χρήστος Γκόρτσος, ανέλυσε το νέο καθεστώς εποπτείας των τραπεζών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο όπως υποστήριξε δύναται να συμβάλει στην διαφάνεια και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ενώ επίσης τίθενται οι προϋποθέσεις ώστε οι Τράπεζες να συνδράμουν με πιο έντονους ρυθμούς την ενίσχυση πραγματικής οικονομίας και της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
Ακολούθησαν ομιλίες των Ανδρέα Καλεντερίδη, Associate Director της ΜΟΟDY’s Analytics UK ο οποίος μίλησε με παραδείγματα για τη τρόπο υπολογισμού της αξίας σε πιστωτικό κίνδυνο και την προστασία της ρευστότητας των επιχειρήσεων και του Προέδρου της Συνδέσμου Εταιριών Επιχειρηματικής Πληροφόρησης (FEBIS) Gertjan Kaart ο οποίος ανέδειξε τις επικρατούσες διεθνείς τάσεις στην Επιχειρηματική Πληροφόρηση και παρουσίασε τις αλλαγές που θα επιφέρει στην καθημερινότητά μας η μεταρρύθμιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (data protection law) που μελετά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με τον Βλαδίμηρο Παναγιωτίδη, οικονομικό διευθυντή της IBM Ελλάδας και Κύπρου ο οποίος μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί διευθυντές όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε μια σειρά από έρευνες που έχει εκπονήσει η ΙΒΜ τα τελευταία χρόνια με πιο πρόσφατη την έρευνα Global C-suite η οποία είχε ως αποδέκτες ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών παγκοσμίως.
Τις ομιλίες, ακολούθησε πάνελ γενικών διευθυντών με θέμα την «Ασφάλιση Πιστώσεων: Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου» με συντονιστή τον Σέρκο Κουγιουμτζιάν, εκτελεστικό διευθυντή Πωλήσεων & Marketing, ICAP Group και συμμετέχοντες τους Άγγελο Κωτσιόπουλο - γενικό διευθυντή, ΟΑΕΠ, Μάκη Τζέη - διευθύνοντα σύμβουλο, ATRADIUS CREDIT INSURANCE HELLENIC BRANCH και Βασίλη Χριστίδη - διευθύνοντα σύμβουλο, EULER HERMES HELLAS.

Αξιολόγηση