ΟΔΔΗΧ: Αντληση 1,1375 δισ. ευρώ μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων

ΟΔΔΗΧ: Αντληση 1,1375 δισ. ευρώ μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων
Στην άντληση ποσού ύψους 1,1375 δισ. ευρώ προχώρησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων.Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ που διενεργήθηκε σήμερα, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων ευρώ.


Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,00%, ήτοι αμετάβλητη έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 08/10/2014.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,833 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,09 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014, στις 12 μμ.

Αξιολόγηση