Αυξήσεις «φωτιά» από 1/07/2013 στη ΔΕΗ για τα…φωτοβολταϊκά

Αυξήσεις «φωτιά» από 1/07/2013 στη ΔΕΗ για τα…φωτοβολταϊκά
Να επιβαρυνθούν οι καταναλωτές προκειμένου να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα» που προκύπτει από τα φωτοβολταϊκά και τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας ζητάει με έκθεσή του ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).

Με το κείμενο ζητείται ακόμη και…τριπλασιασμός του ειδικού τέλους (ΕΤΜΕΑΡ) από τα 9,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα …27,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

1. Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 1000 κιλοβατώρες το τετράμηνο θα πληρώνει 27,3 ευρώ αντί για 9,3 ευρώ που πλήρωνε μέχρι σήμερα. Δηλαδή ακόμη και για το πρώτο νοικοκυριό, προκύπτει επιβάρυνση 18 ευρώ το τετράμηνο ή 4,5 ευρώ τον μήνα

2. Το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρυνση θα διαμορφωθεί στα 9 ευρώ τον μήνα. Η απόφαση για την κάλυψη της μαύρης τρύπας των φωτοβολταίκών μέσω του ΕΤΜΕΑΡ ανήκει στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Οι επιβαρύνσεις που προαναφέρθηκαν θα προκύψουν αν το σύνολο της μαύρης τρύπας –το ύψος της οποίας θα ξεπεράσει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2014- στα φωτοβολταϊκά, αποφασιστεί να καλυφθεί αποκλειστικά μέσω των καταναλωτών. Η επιβάρυνση θα είναι μικρότερη αν υιοθετηθούν και άλλα μέτρα όπως η παρακράτηση μέρους των εσόδων της ΕΡΤ, η επιβολή εισφοράς στα φωτοβολταϊκά κλπ.

Ολόκληρη την έκθεση του ΛΑΓΗΕ μπορείτε να την διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ

Από την 1η Ιουλίου, απελευθερώνονται πλήρως και τα τιμολόγια ρεύματος στη Χαμηλή Τάση, καθώς στη Μέση και Υψηλή Τάση έχουν ήδη απελευθερωθεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, από την 1η Ιουλίου, η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει πλέον στη διαμόρφωση των τιμολογίων της ΔΕΗ, και η ΡΑΕ θα είναι ο μόνος ρυθμιστής.

Αξιολόγηση