Επιβίβαση σε λεωφορεία μόνο από τη μπροστινή πόρτα

Επιβίβαση σε λεωφορεία μόνο από τη μπροστινή πόρτα
Υποχρεωτική επιβίβαση μόνο από τη μπροστινή πόρτα γίνεται σε 56 γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ από το περασμένο Σάββατο.Η επιβίβαση γίνεται με την επίδειξη του εισιτηρίου ή της κάρτας στον οδηγό.

Το συγκεκριμένο μέτρο, είναι συνέχεια προηγούμενης μερικής πιλοτικής εφαρμογής και σύμφωνα με τις «Συγκοινωνίες Αθηνών» γίνεται στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης της επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, καθώς και της αντιμετώπισης της λαθρεπιβίβασης στα μέσα μεταφοράς.

Αξιολόγηση