Οι τιμοκατάλογοι των εστιατορίων από 01/08– Τι να προσέξουμε, τι θα κερδίσουμε

Οι τιμοκατάλογοι των εστιατορίων από 01/08– Τι να προσέξουμε, τι θα κερδίσουμε
Ενεργοποιείται από την 1η Αυγούστου το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%. Το υπουργείο Ανάπτυξης κατέληξε σε συμφωνία με τους εκπροσώπους του κλάδου για τη μορφή των τιμοκαταλόγων αλλά και το ειδικό σήμα το οποίο θα φέρουν μόνο οι επιχειρήσεις που θα μετακυλήσουν το όφελος από τη μείωση του φόρου στον τελικό καταναλωτή. Δείτε τις αποφάσεις που ελήφθησαν

Οι επιχειρήσεις που θα μετακυλήσουν τουλάχιστον το 75% της μείωσης του φόρου στον τελικό καταναλωτή, θα αποκτήσουν το δικαίωμα να κολλήσουν το ειδικό σήμα το οποίο θα έχει μπλε χρώμα. Όσες επιχειρήσεις φέρουν το ειδικό αυτό σήμα (το οποίο θα δίδεται στα καταστήματα από τις ενώσεις των εστιατόρων, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ομοσπονδία κλπ) θα «δείχνουν» στους πελάτες τους ότι έχουν μειώσει τις τιμές κατ’ ελάχιστον κατά 5% και κατά μέγιστο 8% που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης στην τιμή λιανικής εφόσον η επιχείρηση μετακυλήσει ολόκληρο το όφελος στον τελικό καταναλωτή.

Για να μπορούμε ως τελικοί καταναλωτές να γνωρίζουμε ότι οι μειώσεις είναι αληθινές, τα εστιατόρια και τα υπόλοιπα καταστήματα εστίασης, θα έχουν διπλούς τιμοκαταλόγους εμφανίζοντας τόσο τις σημερινές τιμές όσο και τις μειωμένες τιμές που θα ισχύσουν από την 01/08.

Για να δώσει κίνητρα ένταξης στο καθεστώς των μειωμένων τιμών, το υπουργείο Ανάπτυξης θα δώσει προτεραιότητα σε όσες επιχειρήσεις συμμορφωθούν, για ένταξη στα προγράμματα ενίσχυσης με κοινοτικά κονδύλια.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Ανάπτυξης, θα ελέγχουν την εφαρμογή του μέτρου συγκρίνοντας τις τιμές που θα ισχύουν από 01/08 με τις αντίστοιχες που ίσχυαν πριν τη μείωση. Η σύγκριση θα γίνεται και με τη βοήθεια των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στις ταμειακές μηχανές.

Αξιολόγηση