Ποιοι θα πληρώσουν φόρο…100% στους τόκους των καταθέσεων

Ποιοι θα πληρώσουν φόρο…100% στους τόκους των καταθέσεων
Αν σκέφτεστε ότι ο τίτλος είναι «κίτρινος» μην βιαστείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα παραδείγματα που ακολουθούν, θα σας πείσουν ότι με τον τρόπο που θα υποβληθεί φέτος η φορολογική δήλωση, η εφορία θα φτάσει στο σημείο να μας παρακρατήσει ακόμη και το σύνολο των τόκων που μας απέδωσαν οι καταθέσεις μας το 2012.

Ιδού πως έχει η ιστορία. Στο νέο έντυπο της εφορίας το οποίο παρουσίασε χθες το fpress.grθα κληθούμε να δηλώσουμε όλα τα εισοδήματά μας. Είτε προέρχονται από τόκους, είτε από επιδόματα. Τι σημαίνει όμως η αναγραφή των ποσών; Θα πληρώσουμε εισφορά αλληλεγγύης επί του συνόλου των εισοδημάτων μας, από όπου και αν προέρχονται; Δείτε τις απαντήσεις.

Ο νόμος για την εισφορά αλληλεγγύης είναι σαφέστατος:

«Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε».

Προκύπτει λοιπόν ότι:

 1. 1.Σαφέστατα επί των τόκων που αποδίδουν οι καταθέσεις, θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης. Ο συντελεστής, εξαρτάται από το σύνολο των εισοδημάτων.
  1. a.Αν το εισόδημα φτάνει τα 12.000 ευρώ, δεν υπάρχει εισφορά.
  2. b.Αν το εισόδημα κυμαίνεται από 12.000 έως 20.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 1%
  3. c.Από 12.000 έως 20.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 2%
  4. d.Από 20.000 έως 50.000 ευρώ 3% και
  5. e.Από 50.000 ευρώ και πάνω 4%.

Πάμε λοιπόν στο παράδειγμα. Το εισόδημα που θα δηλώσετε για το 2012 (ατομικό), είναι 49.600 ευρώ. Κανονικά, θα έπρεπε να πληρώσετε εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστή 2% δηλαδή 992 ευρώ. Τώρα όμως, έρχονται να προστεθούν και οι τόκοι των καταθέσεων. Αυτομάτως, το συνολικό εισόδημα θα ανέβει στα 50.100 ευρώ. Επομένως, θα αλλάξετε κλίμακα και η εισφορά θα υπολογιστεί με 3%. Δηλαδή η εισφορά θα ανέβει στα 1503 ευρώ. Πόσα δηλώσατε από τόκους; 500 ευρώ. Πόσα θα πληρώσετε επιπλέον λόγω της εισφοράς 511 ευρώ. Δηλαδή, όχι μόνο θα επιστρέψετε στο κράτος το σύνολο των τόκων, αλλά θα βάλετε και από την τσέπη σας. Αντίστοιχα παραδείγματα θα υπάρξουν πολλά. Θα την «πατήσουν» όλοι όσοι λόγω της προσθήκης των τόκων θα αλλάξουν κλιμάκιο. Για όσους δεν αλλάξουν κλιμάκιο, η επιβάρυνση θα κυμαίνεται από 1 έως 4% επί των τόκων.

Υπάρχουν και εισοδήματα τα οποία εξαιρούνται της εισφοράς. Ποια είναι αυτά;

 • Μισθοί συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγείται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνει σε ποσοστό 80%
 • Αποζημιώσεις που καταβάλλονται με βάση το άρθρο 94 του ν.δ 3026/1954 τον ν. 2112/1920 το άρθρο 1 του βδ 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α)
 • Η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Αξιολόγηση