Ο επίσημος οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης

Ο επίσημος οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης
Τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των φετινών δηλώσεων περιλαμβάνει ο γνωστός οδηγός που κυκλοφόρησε και φέτος μέσω διαδικτύου.

Το εγχειρίδιο έχει στόχο να περιγράψει τις οθόνες της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και ειδικότερα του εντύπου Ε1.

Σημειώνεται ότι υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι.

Η ηλεκτρονική υποβολή αρχικών δηλώσεων Φ.Ε. συμπληρώνει φέτος 16 χρόνια. Ξεκίνησε το 2001 με λιγότερο από 30 χιλ. δηλώσεις και έφτασε το φορολογικό έτος 2014 τα 6,06 εκατ. αρχικές δηλώσεις.

Τα τρία τελευταία χρόνια οι φορολογούμενοι βρίσκουν το Ε1 προσυμπληρωμένο, με βάση ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών και παρακρατούμενων φόρων που υπέβαλαν εργοδότες, φορείς και ασφαλιστικά ταμεία. Για τα δύο τελευταία φορολογικά έτη, η καινοτομία έγκειται στην αυτόματη μεταφορά των δηλωθέντων εισοδημάτων από το έντυπο Ε2 στη δήλωση, ενώ οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τα καταβληθέντα ποσά για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων.

Ειδικά για φέτος, σχεδιάζεται για το επόμενο διάστημα η καταβολή του φόρου να γίνεται με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών μέσω του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet.

Δείτε όλο το έντυπο για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης 2016 από κάτω.

Αξιολόγηση