Μόνο με … έξωση θα γλιτώνεις τον φόρο για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Μόνο με … έξωση θα γλιτώνεις τον φόρο για τα ανείσπρακτα ενοίκια
Η λύση στην οποία κατέληξε το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα της φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων, είναι βέβαιο ότι θα ανάψει φωτιές στις σχέσεις ενοικιαστών και ιδιοκτητών.

Ουσιαστικά, ο ιδιοκτήτης που έχει λαμβάνειν από τον ενοικιαστή, θα καλείται στο τέλος κάθε έτους, να αποφασίσει: ή θα πληρώσει φόρο για τα ενοίκια που δεν έχει εισπράξει ή θα κινηθεί δικαστικά εναντίον του ενοικιαστή με στόχο την έξωσή του.

Ιδού τι αναφέρει η έκθεση του γενικού λογιστηρίου: ««τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήησης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Η διάταξη θα ισχύσει και για τα εισοδήματα του 2015.

Αξιολόγηση