Διευκρινιστική εγκύκλιος από την ΓΓΔΕ για τις φαρμακευτικές δαπάνες φορολογούμενων

Διευκρινιστική εγκύκλιος από την ΓΓΔΕ για τις φαρμακευτικές δαπάνες φορολογούμενων
Διευκρινιστική εγκύκλιο με αφορμή ερωτήματα πολιτών/φορολογουμένων, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οποίων αφορά ασφαλισμένους ταμείων, εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κα Κατερίνα Σαββαΐδου.


Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω φορείς δεν έχουν υποχρέωση παρακράτησης φόρου με βάση την παραπάνω διάταξη, όταν καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων, τεχνητών μελών σώματος, ορθοπεδικών ειδών, μηχανημάτων και καθώς κάθε άλλου είδους που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι ασφαλιστικών ταμείων για δική τους χρήση, ανεξάρτητα εάν μέρος ή το σύνολο της δαπάνης καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς φορείς, καθόσον η προμήθεια των αγαθών αυτών αφορά ουσιαστικά τους ασφαλισμένους και όχι τους προαναφερθέντες φορείς που προβαίνουν στην καταβολή των σχετικών ποσών.

Αξιολόγηση