Η κλίμακα του...τρόμου - Πόσα πληρώνουμε για φόρο και εισφορά αλληλεγγύης

Η κλίμακα του...τρόμου - Πόσα πληρώνουμε για φόρο και εισφορά αλληλεγγύης
Μετά την αύξηση των συντελεστών υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, η Ελλάδα κατακτά μια ακόμη πανευρωπαϊκή πρωτιά (από την ανάποδη βέβαια).

Γίνεται μια από τις ελάχιστες χώρες που υιοθετούν φορολογικό συντελεστή ...50% (Δανία γίναμε). Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που γίνονται... συνέταιροι με την εφορία καθώς καλούνται να πληρώσουν για το σύνολο του εισοδήματός τους ακόμη και το 48% του εισοδήματος.

Η «πρόσθεση» του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει και... νόμος μετά τον Οκτώβριο καθώς το μνημόνιο μας επιβάλλει να ενσωματώσουμε την εισφορά στην κλίμακα. Έτσι, θα φανεί το πραγματικό ποσοστό της επιβάρυνσης.

Το fpress.gr έκανε τους σχετικούς υπολογισμούς και έβγαλε το τελικό συμπέρασμα. Υπολόγισε τον φόρο όπως προκύπτει από την κλίμακα, αφαίρεσε την έκπτωση φόρου που δίδεται σε όσους δηλώνουν έως 42.000 ευρώ και προσέθεσε την εισφορά αλληλεγγύης όπως διαμορφώνεται με βάση τους νέους συντελεστές. Το αποτέλεσμα;

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα ο οποίος αποτυπώνει το ποιοι απαλλάσσονται από τη φορολόγηση, ποιοι καταβάλουν από το 20-30% του εισοδήματός τους και ποιοι φτάνουν να φορολογούνται ακόμη και με πάνω από 45% ΕΔΩ

Αξιολόγηση