Σε ποιες περιπτώσεις απαλλάσεται από το ΦΠΑ η ιδιωτική εκπαίδευση

Σε ποιες περιπτώσεις απαλλάσεται από το ΦΠΑ η ιδιωτική εκπαίδευση
Οριστικοποιήθηκε η φορολόγηση των ιδιωτικών σχολείων με συντελεστή 23%, εξέλιξη που οδηγεί σε επιβαρύνσεις 1.000 - 1.500 ευρώ ανά μαθητή.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τα ιδιωτικά σχολεία καλούνται έως τις 31 Αυγούστου να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση μεταβολής του ΦΠΑ στο αρμόδιο τμήμα της εφορίας.

Η απαλλαγή από το ΦΠΑ περιορίζεται μόνο στην περίπτωση οργανισμών δημοσίου δικαίου. Οσον αφορά στους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, η απαλλαγή αυτή ισχύει υπό τον όρο ότι οι εν λόγω οργανισμοί:

1. Δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

2. Η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων.

3. Οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στον ΦΠΑ.

4. Η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, ενώ δεν εξετάζεται η εκπλήρωσή τους στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία εξακολουθεί να απαλλάσσεται, ανεξάρτητα αν παρέχεται από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία).

Οι ιδιωτικοί φορείς των οποίων η εκπαιδευτική δραστηριότητα πλέον δεν απαλλάσσεται, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑέως 31.08.2015

Αξιολόγηση