Καταργούνται τα «τοκογλυφικά» πρόστιμα της εφορίας

Καταργούνται τα «τοκογλυφικά» πρόστιμα της εφορίας
Κατάργηση των «τοκογλυφικών» προστίμων απο την εφορία για καθυστέρηση πληρωμής φόρων άνω των δύο μηνών που άρχιζαν από 10% στο σύνολο του φόρου και έφταναν έως και το 30%, προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για τις 100 δόσεις όπου προβλέπονται και νέες ρυθμίσεις στον ΚΦΕ (Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει το νομοσχέδιο ΕΔΩ).

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής ίσχυε ότι επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο 10% του βεβαιωμένου ληξιπρόθεσμου χρέους, εφόσον περάσουν 2 μήνες από την λήξη της εμπρόθεσμης προθεσμίας πληρωμής και το χρέος παραμείνει απλήρωτο.Εάν η καθυστέρηση καταβολής του χρέους φθάσει τους 12 μήνες, το πρόστιμο ανέρχεται στο 20%, ενώ μετά την πάροδο δύο ετών το πρόστιμο ανέρχεται στο 30%.

Πλέον στο άρθρο 19 του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται ότι τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής καταργούνται. Η κατάργηση των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης.

Με την προτεινόμενη διάταξη όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση επιδιώκεται η αποφυγή της υπέρμετρης επιβάρυνσης του οφειλέτη με πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής πλέον του τόκου εκπρόθεσμης καταβολής, κατά περίπτωση, η οποία οδηγεί αφενός σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και αφετέρου σε επιβάρυνση του χαρτοφυλακίου των ληξιπροθέσμων οφειλών με υπέρογκα πρόστιμα.

Επιπλέον, η επιβολή στις εκπρόθεσμα καταβαλλόμενες οφειλές, αφενός του προβλεπόμενου τόκου, και αφετέρου του παραπάνω προστίμου του ΚΦΔ (10%, 20%,30%) αποτελεί κατ' ουσία διπλή χρηματική κύρωση.

Αξιολόγηση