Παράταση χωρίς πρόστιμα έως τις 30/3 για αλλαγή έδρας και μείωση του φόρου στα «μπλοκάκια»

Παράταση χωρίς πρόστιμα έως τις 30/3 για αλλαγή έδρας και μείωση του φόρου στα «μπλοκάκια»
Εώς τις 30 Μαρτίου 2015 θα μπορούν τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια) και φορολογούνται υπό προϋποθέσεις ως μισθωτοί, να προβούν σε τακτοποίηση της μεταβολής της επαγγελματικής τους εγκατάστασης.

Δηλαδή όσοι απασχολούνται με μπλοκάκι θα πρέπει σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ να δηλώσουν εως το τέλος Μαρτίου - αν δεν το έχουν πράξει - την κατοικία τους ως επαγγελματική εγκατάσταση προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να φορολογούνται ως μισθωτοί.Αλλιώς θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Τη διευκόλυνση αυτή προς τους φορολογουμένους προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσιών Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου.

Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε μέχρι τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία τους.

Αξιολόγηση