Ανακοίνωσαν "κούρεμα" οφειλών στην εφορία -Πώς θα γίνει

Ανακοίνωσαν "κούρεμα" οφειλών στην εφορία -Πώς θα γίνει
Τη δυνατότητα για «κούρεμα» κατά 50% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως 31.12.2013, εφόσον αυτές εξοφληθούν εφάπαξ προβλέπει, μεταξύ άλλων, η νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη.

Ειναι η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα να κουρευτούν όχι μόνο προσαυξήσεις αλλά και κεφάλαιο. Αρκεί ο οφειλέτης να ειναι πρόθυμος να πληρώσει τώρα το 50 τοις εκατό των ποσών που οφείλει. Αυτή θα ειναι η τελευταία δυνατοτητα που θα δοθεί ανακοίνωσε η Αναπληρωτης υπουργός οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη η οποία παρουσίασε και άλλες αλλαγές στη ρυθμιση οι οποίες ουσιαστικά ισοδυναμούν με άρση όλων των περιορισμών.

Ειδικότερα, η νέα μεταβατική ρυθμιση θα προβλεπει:

 1. Απαλοιφή ορίου ενός εκατομμυρίου ευρω πάνω από το οποίο δεν μπορούσε να ενταχθεί κάποιος στις 100 δόσεις
 2. Καταργείται το όριο των 15000 ευρω που περιόριζε τις δόσεις σε 72
 3. Το ελάχιστο ποσο της δόσης περιορίζεται σε 20 ευρω από τα 50 ευρω. Η δόση θα περιορίζεται σε 10 ευρω ανα εφορία για όποιον έχει οφειλές σε περισσότερες εφορίες
 4. Θεσπίζεται κλίμακα για ρυθμιση οφειλών σε 2 έως 5 δόσεις με την οποία θα διαγράφεται το 90% των προσαυξησεων
 5. Δίνεται η δυνατότητα εφάπαξ αποπληρωμής της οφειλής με κούρεμα 50 τοις εκατό για οφειλές που σχηματίστηκαν μέχρι το τέλος του 2013. Θα εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες φόρων όπως ειναι ο ΦΠΑ ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, o φαπ κλπ. για να τυχει κάποιος του προνομίου της διαγραφής και μέρους της οφειλής, θα πρέπει να κάνει αίτηση μέχρι τέλος Απριλίου.
 6. Μέχρι 5000 ευρω η ρυθμιση θα ειναι άτοκη ενώ από αυτό το όριο και πάνω μπαίνει επιτόκιο 3 τοις εκατό
 7. Η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής για όσους επιλέξουν δόσεις και όχι την εφάπαξ καταβολή θα λήξει στο τέλος Μαΐου
 8. Παραμένει η υποχρέωση εκπλήρωσης των τρεχουσών υποχρεώσεων από 1η φεβρουαριου
 9. αναστέλλονται τα εισπρακτικά μέτρα για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία για όσους εχουν αποδεδειγμένα μηδενικό εισόδημα. Η αναστολή που θα αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα θα ισχύει για 12 μήνες
 10. Καταργούνται οι προσαυξήσεις 10-30 τοις εκατό που επιβάλλονταν σε όσους καθυστερούσαν να πληρώσουν φόρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δυο μηνών έως και δυο ετών

Πρακτικά, οι φορολογούμενοι με οφειλές έως το τέλος του 2013, θα έχουν δύο επιλογές. Ή να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων (εκεί μπορούν να διεκδικήσουν πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων) ή να επιλέξουν το κούρεμα του συνολικού ποσού. Το τι συμφέρει, εξαρτάται από το τι χρωστάς. Αν χρωστάς κυρίως κεφάλαιο, σε συμφέρει το συνολικό κούρεμα του 50%. Αν χρωστάς κυρίως προσαυξήσεις, σε συμφέρει να κουρέψεις κυρίως προσαυξήσεις μέσα από τη ρύθμιση των 100 δόσεων και την κατάλληλη επιλογή. Η κλίμακα, διαμορφώνεται ως εξής:

Η σχεδιαζόμενη για την τροποποίηση του νομού 4305/2014 για ρύθμιση χρεών με εκατό δόσεις κλίμακα είναι η παρακάτω, με τις ανάλογες εκπτώσεις στις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής:
(όπου αναφέρεται η λέξη απαλλαγή, αφορά αποκλειστικά σε προσαυξήσεις και όχι οφειλές από φόρους). 
 1. α) Εφάπαξ: απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
 1. β) Από δύο 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 90%.
 1. γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
 1. δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.
 1. ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
 1. στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.
 1. ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
 1. η) Από 51 έως και εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.
 1. θ) Από 61 έως και εβδομήντα 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.
 1. ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 45%.
 1. ια) Από 81 έως και ενενήντα 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.
 1. ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα 30%.
Αξιολόγηση