Μειώνονται τα δημοτικά τέλη στον δήμο Σαμοθράκης

Μειώνονται τα δημοτικά τέλη στον δήμο Σαμοθράκης
Σε ευνοϊκότερες τιμές αναπροσαρμόζει για το 2015, ο Δήμος Σαμοθράκης, τα τέλη ύδρευσης γεωτρήσεων και ηλεκτροφωτισμού.

Για τη σχετική απόφαση το δημοτικό συμβούλιο του νησιού, έλαβε υπόψη του τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η κοινωνία, αλλά και την ανάγκη δικαιότερης κατανομής των ανταποδοτικών και φορολογικών τελών στους δημότες του.

Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα τέλη ηλεκτροφωτισμού δεν αυξάνονται, παρά το γεγονός ότι τα κόστη ιδιαίτερα της υπηρεσίας καθαριότητας είναι πολύ μεγάλα λόγω της μεταφοράς των απορριμμάτων και αντ’ αυτού καθορίζονται ευνοϊκοί κλιμακούμενοι συντελεστές για ακίνητα μεγάλης έκτασης.

Στα τέλη γεωτρήσεων μειώνεται δραματικά το πάγιο τέλος συντήρησης γεωτρήσεων σε 25,00 ευρώ ετησίως αντί 125,00 ευρώ που ίσχυε και σε συνδυασμό με την τοποθέτηση κάρτας χρονοχρέωσης στους χρήστες αποκαθίσταται τόσο η δίκαιη χρέωση των χρηστών όσο και η πάταξη της παράνομης χρήσης.

Τα τέλη ύδρευσης μειώνονται κατά 0,15 ευρώ /κυβικό κατά μέσο όρο.

Αξιολόγηση