Ποιοι επαγγελματίες και ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το ΦΠΑ

Ποιοι επαγγελματίες και ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το ΦΠΑ
Την ευκαιρία για την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ έχουν περίπου 450.000 μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν το 2014 καθαρά έσοδα έως 10.000 ευρώ.

Η προθεσμία πουέχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκια» για να δηλώσουν αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάγονται στο καθεστώς ΦΠΑ ή όχι είναι μέχρι τις 12 Ιανουαρίου.

Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περί τους 450.000 φορολογούμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίοι πέρυσι έκαναν τζίρο έως 10.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό και ο ΦΠΑ.

Ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε πριν μερικούς μήνες προβλέπει ότι όσοι δεν θέλουν πλέον να υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ θα πρέπει να κάνουν δήλωσης μεταβολής στα τμήματα μητρώου των εφοριών στις οποίες ανήκουν.

Η υπαγωγή στο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ σημαίνει για ένα επιχειρηματία που το 2014 είχε ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ, ότι αυτός παύει από φέτος να έχει την υποχρέωση να χρεώνει ΦΠΑ 6,5%-23% στα τιμολόγια και τις αποδείξεις που εκδίδει και, ως εκ τούτου, απαλλάσσεται και από την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ανά τρίμηνο.

Οσοι επιλέξουν το νέο καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο θα εκδίδουν κανονικά τιμολόγια και αποδείξεις, αλλά σε κάθε τιμολόγιο ή απόδειξη που θα εκδίδουν θα πρέπει να αναγράφεται πλέον η ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ-απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων».

Δηλαδή δεν θα εισπράττουν ΦΠΑ από τους πελάτες τους και δεν θα αποδίδουν τον φόρο στο κράτος. Με τον τρόπο αυτό θα απαλλαγούν από τις τριμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις και τα έξοδα για τους λογιστές, αλλά δεν θα εκπίπτει κανένα έξοδο που θα έχουν.

Τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ την έχουν, εξάλλου, και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι», εφόσον οι ακαθάριστες αμοιβές τους (χωρίς τον ΦΠΑ) δεν υπερέβησαν, κατά τη διάρκεια του 2014, τις 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα, εξάλλου με όσα προβλέπει η σχετική διάταξη (άρθρο 251 του ν. 4281/2014):

«Από το γενικευμένο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ εξαιρούνται οι αγρότες, όσοι πωλούν καινούργια μεταφορικά μέσα, αλλά και όσοι υπόχρεοι σε ΦΠΑ δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Οποιος επιλέξει το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ θα πρέπει να παραμείνει σε αυτό τουλάχιστον δύο χρόνια. Στην περίπτωση κατά την οποία στη διάρκεια μιας χρήσης τα ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν το όριο των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση ο φορολογούμενος θα επανενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ».

Αξιολόγηση