Χάρισες ενοίκια στην εφορία; Θα πληρώσεις φόρο αν...

 Χάρισες ενοίκια στην εφορία; Θα πληρώσεις φόρο αν...
Χιλιάδες συμπολίτες μας φέτος θα κληθούν να χειριστούν εισοδήματα, τα οποία όμως δεν έχουν εισπράξει. Ένα από τα συνηθέστερα παραδείγματα είναι τα ενοίκια του 2011 που δεν έχουν καταβληθεί από τους ενοικιαστές, στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω αδυναμίας και σε κάποιες άλλες από δόλο.

Αν κάποιος που δεν εισέπραξε ενοίκια, αποφασίσει να μην τα συμπεριλάβει στη φετινή φορολογική του δήλωση τότε θα πρέπει να προσέλθει στην εφορία και να κάνει δήλωση παραχώρησης των μισθωμάτων στο δημόσιο. Από αυτή τη στιγμή και μετά, χάνει κάθε δικαίωμα διεκδίκησης των χρημάτων του καθώς το δημόσιο αναλαμβάνει να κυνηγήσει τον ενοικιαστή ενεργοποιώντας ακόμη και τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων. Αν δεν γίνει η δήλωση εκχώρησης των ενοικίων, τότε ο ιδιοκτήτης θα είναι αυτός υπόλογος απέναντι στην εφορία καθώς σε περίπτωση που δεν δηλωθούν ενοίκια –είτε έχουν εισπραχτεί είτε όχι- τίθεται ζήτημα φοροδιαφυγής.

Ομως, για να μην πληρώσετε φόρο ακόμη και για τα ενοίκια που χαρίσατε στην εφορία θα πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε την Δ.Ο.Υ. που ανήκετε, να καταθέσετε τη δήλωση εκχώρησης και μετά να υποβάλετε την φορολογική σας δήλωση ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά.

Αναλυτικά οι οδηγίες του υπ. Οικονομικών

Η δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία υποβολής από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, αλλά υποβάλλεται στο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος με ειδική θεώρηση στο σώμα της οικείας δήλωσης ή με την καταχώρησή της στο γενικό πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ

Η δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο υποβάλλεται απαραίτητα προσωπικά ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην αρμόδια ΔΟΥ, μέσα στο χρόνο φορολογίας των εκχωρούμενων μισθωμάτων, πριν ή μετά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αν προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων και ακολουθήσει η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στη ΔΟΥ ή ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, υπάρχει δυνατότητα να μη συνυπολογισθούν τα εκχωρηθέντα μισθώματα στο συνολικό σας εισόδημα. Αντίθετα αν η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων υποβληθεί μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα φορολογηθείτε και για τα εισοδήματά σας από τα ακίνητα, ο δε φόρος που προκύπτει από τα μισθώματα του ακινήτου που θα κάνετε την εκχώρηση, θα σας επιστραφεί μετά την υποβολή της δήλωσης εκχώρησης.

Αξιολόγηση