Πως να διεκδικήσετε περισσότερες δόσεις για να πληρώσετε τα χρέη σας

Πως να διεκδικήσετε περισσότερες δόσεις για να πληρώσετε τα χρέη σας
Νέα παράταση, αυτή τη φορά έως τις 29 Ιουνίου, δόθηκε στους οφειλέτες του δημοσίου προκειμένου να υπαχθούν στη  ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιά.

Ως προς τους όρους της ρύθμισης δεν αλλάζει απολύτως τίποτα αφού δυνατότητα ένταξης έχουν όσων τα χρέη έχουν βεβαιωθεί έως τις 29/2/2012.

Για να εξασφαλίσει κάποιος περισσότερες από 24 δόσεις θα πρέπει να προσκομίσει στην εφορία τα ακόλουθα δικαιολογητικά και να τα θέσει υπόψη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποφασίσει αν θα δόσει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο.. Αυτά, με βάση την απόφαση είναι:

α) Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται):

i) φορολογίας Εισοδήματος των τελευταίων τριών (3) ετών,

ii) της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ,

iii) όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ, που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής/οριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

iv) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

β) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών.

γ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου.

δ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του Α βαθμού συγγένειας ή προστατευόμενου μέλους, ή του προσώπου που έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή της οφειλής.

ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Προθεσμία δόθηκε και σε όσους θέλουν να κλείσουν τα βιβλία τους για να γλυτώσουν το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ

Αξιολόγηση