Πώς να πάρετε παράταση για την υποβολή της δήλωσής σας

Πώς να πάρετε παράταση για την υποβολή της δήλωσής σας
Τυπικά η διαδικασία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων ανεξαρτήτως ΑΦΜ λήγει την ερχόμενη Παρασκευή 30 Αυγούστου.

Δηλαδή μας έμειναν μόλις «δυόμιση» ημέρες για να υποβάλλουμε εμπρόθεσμα τις δηλώσεις μας και να αποφύγουμε τις ποινές που μας επιβάλλει η εφορία, όπως η επιβολή πρόσθετου φόρου 1% το μήνα ακόμη και για καθυστέρηση μιας ημέρας, αλλά και την μη αναγνώριση των αποδείξεων μας και άρα ποινή 10% επ' αυτών. Συγκεκριμένα:
-Επιβάλλεται προσαύξηση καθυστερημένης υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Στις εκπρόθεσμες δηλώσεις επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Δηλαδή, αν με βάση τη φορολογική δήλωση πρέπει να πληρωθεί φόρος 2000 ευρώ, για κάθε μήνα καθυστέρησης θα επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ.
-Στις δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει πρόσθετος φόρος (π.χ πιστωτικές) επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται ανάλογα και με την εφορία. Συνήθως «παίζει» από 40 έως 100 ευρώ.
-Η πιο σημαντική ποινή είναι η μη αναγνώριση των αποδείξεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό που έχετε αναγράψει στον κωδικό 049. Αυτομάτως, θα ενεργοποιηθεί το πρόστιμο μη αναγραφής αποδείξεων το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί της αξίας των αποδείξεων. Δεδομένου ότι οι αποδείξεις πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 25% του εισοδήματος, το πρόστιμο θα ανέρχεται στο...2,5% του εισοδήματος. Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται η «ποινή» που θα κληθείτε να πληρώσετε για την εκπρόθεσμη υποβολή:

Εισόδημα

Αποδείξεις

Πρόστιμο

8000

2000

200

10000

2500

250

12000

3000

300

14000

3500

350

16000

4000

400

18000

4500

450

20000

5000

500

22000

5500

550

24000

6000

600

26000

6500

650

28000

7000

700

30000

7500

750

32000

8000

800

34000

8500

850

36000

9000

900

38000

9500

950

40000

10000

1000

42000

10500

1050

44000

11000

1100

46000

11500

1150

48000

12000

1200

50000

12500

1250

52000

13000

1300

54000

13500

1350

56000

14000

1400

58000

14500

1450

60000

15000

1500

Να γιατί το πρόστιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 1600 ευρώ. Τα 1500 ευρώ μπορεί να προέλθουν από τις αποδείξεις και τα 100 ευρώ από την εκπρόθεσμη υποβολή. Φυσικά, εκτός από τις οικονομικές ποινές υπάρχουν και άλλες όπως είναι η καθυστέρηση στην είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης αλλά και όλων των οικονομικών συναλλαγών (π.χ ρύθμιση δανείου) που προϋποθέτουν την ύπαρξη του εκκαθαριστικού.

«Παράταση»

Ωστόσο, λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, ο φορολογούμενος μπορεί να "κερδίσει" το Σαββατοκύριακο, και να υποβάλλει την δήλωση του εμπρόθεσμα έως το πρωί της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα έως την ώρα που ανοίγουν οι εφορίες, όπως προβλέπεται από το νόμο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να γνωρίζει ο ίδιος ο φορολογούμενος την διαδικασία υποβολής της δήλωσης ή να «πείσει» τον λογιστή του να δουλέψει το Σαββατοκύριακο για να τον εξυπηρετήσει.

Αξιολόγηση