Η μεγάλη παγίδα με την εισφορά αλληλεγγύης στην οποία θα πέσουμε όλοι

Η μεγάλη παγίδα με την εισφορά αλληλεγγύης στην οποία θα πέσουμε όλοι
Νομίζατε ότι είχατε ξεμπερδέψει με την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης επειδή έγινε παρακράτηση του ποσού από το μισθό ή τη σύνταξή σας; Πλανάστε. Οι περισσότεροι εξ’ ημών – ακόμη και συνταξιούχοι- θα εμφανιστούμε να χρωστάμε, για διαφορετικό λόγο ο καθένας. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι και πόσα θα κληθούμε να πληρώσουμε επιπλέον.
  • Συνταξιούχοι δημοσίου: Παρά το γεγονός ότι η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω του μισθού ή της σύνταξης έχει ενεργοποιηθεί από την 1/1/2012, για τους συνταξιούχους του δημοσίου, η παρακράτηση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013. Αυτό σημαίνει ότι οι 450.000 συνταξιούχοι του δημοσίου θα κληθούν τώρα να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό μαζεμένο μέσω του εκκαθαριστικού. Το ποσό που προκύπτει φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Εισφορά που οφείλουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου μόνο από την κύρια σύνταξή τους

Μηνιαίο ποσό σύνταξης

Ετήσιο εισόδημα μόνο από τη σύνταξη

Πόσο έπρεπε να παρακρατηθεί ανά μήνα

Ποσό που θα πληρωθεί μέσω του εκκαθαριστικού

1000

13000

10,8

130

1100

14200

11,8

142

1200

15400

12,8

154

1300

16600

13,8

166

1400

17800

14,8

178

1500

19000

15,8

190

1600

20200

33,7

404

1700

21400

35,7

428

1800

22600

37,7

452

1900

23800

39,7

476

2000

25000

41,7

500

2100

26200

43,7

524

2200

27400

45,7

548

Το πρόβλημα για τους συνταξιούχους δεν είναι μόνο ότι δεν έγινε παρακράτηση στην κύρια σύνταξή τους. Είναι και το γεγονός ότι στην επικουρική, ούτως ή άλλως δεν έχει παρακρατηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Έτσι, όταν μέσω της φορολογικής δήλωσης θα γίνει η πρόσθεση της κύριας με την επικουρική, θα προκύψει και από εκεί «χρέος» το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ο συνταξιούχος. Το ύψος της οφειλής θα είναι τουλάχιστον 1% επί της επικουρικής σύνταξης ενώ αν το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε το χρέος ανεβαίνει στο 2%.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία που θα κληθούν να πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης είναι το ένα εκατομμύριο επιτηδευματίες. Σε αυτούς δεν έχει γίνει καμία παρακράτηση και θα πρέπει να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό ανάλογα με το συνολικό ύψος του εισοδήματός τους. Ο πίνακας δείχνει το ποσό που αντιστοιχεί ανάλογα με το ύψος του καθαρού εισοδήματος:

Εισόδημα

Εισφορά

15000

150

17500

175

20000

200

22500

450

25000

500

27500

550

30000

600

32500

650

35000

700

37500

750

40000

800

42500

850

45000

900

47500

950

50000

1000

52500

1575

55000

1650

57500

1725

60000

1800

Στην τρίτη κατηγορία, μπορεί να ανήκει οποιοσδήποτε φορολογούμενος. Είναι αυτός που έχει εισοδήματα από περισσότερες από μία πηγές. Δηλαδή:

  1. Ένας μισθωτός ο οποίος εισπράττει και ενοίκιο
  2. Ένας συνταξιούχος ο οποίος (εκτός της οφειλής που θα προκύψει λόγω του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης) εμφανίζει και τόκους καταθέσεων.
  3. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με μερίσματα από εταιρείες

Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα προκύψει όταν με την πρόσθεση των εισοδημάτων, αλλάξει το κλιμάκιο του φορολογούμενου. Δηλαδή:

  1. Φορολογούμενος με αποδοχές έως 12.000 ευρώ, αν ξεπεράσει το όριο έστω και κατά ένα ευρώ, θα πληρώσει 1% για όλο του εισόδημα και όχι μόνο για το ποσό άνω των 12.000 ευρώ
  2. Φορολογούμενος με αποδοχές από 12.000 έως 20.000 ευρώ πληρώνει 1%. Αν ξεπεράσει το όριο των 20.000 ευρώ ανεβαίνει στο 2%
  3. Πάνω από 50.000 ευρώ ο συντελεστής επί του συνολικού εισοδήματος ανεβαίνει στο 3% ενώ από 100.000 ευρώ και πάνω φτάνει στο 4%
Αξιολόγηση