Ποιους και πόσους θα προσλάβει το υπουργείο Οικονομικών

Ποιους και πόσους θα προσλάβει το υπουργείο Οικονομικών
Δεν είναι πρόωρο Πρωταπριλιάτικο ψέμα. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη (1Κ/2013) για την πρόσληψη 186 υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο υπουργείο Οικονομικών. Οι προσλήψεις θα γίνουν με μόρια ενώ προθεσμία υποβολής των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων, ξεκινάει στις 3 Απριλίου. Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη, το σύστημα μοριοδότησης και πως «μοιράζονται» οι θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Online Υπηρεσίες»-> «Αίτηση Συμμετοχής». Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 3 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και λήγει με την πάροδο της 17ης Απριλίου 2013, ημέρας Τετάρτης.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2013
Κατηγορία Π.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Τ.Κ. 115.10
ΑΘΗΝΑ

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Απριλίου 2013, ημέρας Δευτέρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος ένα από τα πτυχία πανεπιστημίου που αναφέρονται στην προκήρυξη. Οι 186 θέσεις, μοιράζονται ως εξής:

  • 60 θέσεις αφορούν σε πτυχιούχους νομικής. Εξ’ αυτών, 12 θα είναι πολύτεκνοι και έξι τρίτεκνοι
  • 126 θέσεις αφορούν σε πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης. Εξ’ αυτών, 37 θα είναι πολύτεκνοι και 18 τρίτεκνοι

Όσον αφορά στα μόρια:

  • Ο βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιάζεται επί 110
  • Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο μοριοδοτείται με 150 μόρια.
  • 400 μόρια δίδονται για το διδακτορικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και 200 για το διδακτορικό σε άλλο γνωστικό αντικείμενο
  • Το μεταπτυχιακό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο παίρνει 200 μόρια και σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 100 μόρια.
  • Λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία η οποία μοριοδοτείται με 7 μόρια ανά μήνα και μέγιστο όριο τους 60 μήνες.
  • Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας παίρνει 70 μόρια, πολύ καλή 50 μόρια και καλή γνώση 30 μόρια.

Για να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Αξιολόγηση