Η εύρεση δουλειάς στην Ευρώπη γίνεται πιο εύκολη

Η εύρεση δουλειάς στην Ευρώπη γίνεται πιο εύκολη
Το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» (YfEj) συμπληρώνει φέτος το πρώτο έτος υλοποίησής του μετά την έναρξή του το 2012. Αναζητεί υποψηφίους με ειδικά προσόντα σε θέσεις εργασίας που ζητούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη και χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Στοχεύει σύμφωνα με την Κομισιόν σε ενίσχυση της κινητικότητας μέσω της εξεύρεσης εξατομικευμένων θέσεων εργασίας. Συνδυάζεται με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς νέους εργαζόμενους προκειμένου να βρουν θέσεις εργασίας σε άλλα κράτη μέλη.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, μαθήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας και έξοδα μετάβασης των νεαρών αιτούντων (για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων που αφορούν θέσεις εργασίας ή για τη μεταφορά σε άλλο τόπο εργασίας) και συμβάλλει στην υλοποίηση προγραμμάτων ένταξης σε περιπτώσεις προσλήψεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περί τίνος πρόκειται;

Πρόκειται για μια δράση που βοηθά τους νέους της Ευρώπης να βρουν δουλειά σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Είναι μια από τις δράσεις της εμβληματικής πρωτοβουλίας Νεολαία σε Κίνηση της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", καθώς και της πρωτοβουλίας Ευκαιρίες για τους Νέους.

Στόχος της δράσης "Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES" για το 2012-13 είναι να βοηθηθούν 5.000 άτομα να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012 και περιλαμβάνει περιορισμένο μόνον αριθμό υπηρεσιών απασχόλησης και θέσεων εργασίας.

"Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES" βασίζεται στη στήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης – πληροφόρηση, αναζήτηση εργασίας, πρόσληψη, χρηματοδότηση – τόσο για τα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό από άλλες χώρες. Οι χρηματοδοτήσεις υπόκεινται σε όρους και διαδικασίες που τέθηκαν από τις υπηρεσίες αυτές.
Στο μέλλον, η δράση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει μέρος του EURES, του δικτύου των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης, το οποίο ήδη παρέχει βοήθεια για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν βοήθεια;

Τα άτομα που αναζητούν εργασία, τα οποία είναι:

-ηλικίας 18-30 ετών

-υπήκοοι χώρας της ΕΕ

-νόμιμοι κάτοικοι χώρας της ΕΕ

Οι εργοδότες που:

-είναι επιχειρηματίες νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρα της ΕΕ

-αναζητούν εργαζομένους με συγκεκριμένο προφίλ, τους οποίους δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους

-προσφέρουν τουλάχιστον 6μηνες συμβάσεις εργασίας, με αμοιβή και όρους που προβλέπονται στο εθνικό εργατικό δίκαιο

Τι είδους βοήθεια προσφέρεται;

Άτομα που αναζητούν εργασία
-Αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης, και βοήθεια για τοποθέτηση σε θέση εργασίας
-Χρηματοδότηση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου για συνέντευξη και/ή για μετάβαση στο εξωτερικό για την ανάληψη θέσης εργασίας.

Εργοδότες
-Χρηματοδότηση για προσλήψεις

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (δηλ. οι επιχειρήσεις με 250 το πολύ υπαλλήλους) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη μέρους του κόστους κατάρτισης και της βοήθειας εγκατάστασης των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων.

"Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES" δεν αφορά την εύρεση εργασίας σε ευρωπαϊκούς ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ, οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, ο ΟΟΣΑ, το Συμβούλιο της Ευρώπης ή η Παγκόσμια Τράπεζα.

*Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://eures.europa.eu

Αξιολόγηση