Έρχονται νέες προσλήψεις σε δήμους με διάρκεια εως 1 έτος

Έρχονται νέες προσλήψεις σε δήμους με διάρκεια εως 1 έτος
Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών εγκρίνονται προσλήψεις συνολικά 101 ατόμων σε δήμους της χώρας και ειδικότερα στους δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κιλελερ και Μινώα - Πεδιάδας.

Συγκεκριμένα εγκρίνεται η σύναψη ογδόντα μίας (81) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) και είκοσι (20) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, σε ΝΠΙΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τις ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

NPID1

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με την εποπτεία του ΑΣΕΠ

Αξιολόγηση