Υποχώρησε στο 24,1% η ανεργία το Μάρτιο

Υποχώρησε στο 24,1% η ανεργία το Μάρτιο
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2016 ανήλθε σε 24,1% έναντι 25,7% τον Μάρτιο του 2015 και 24,2% τον Φεβρουάριο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ το σύνολο των απασχολουμένων τον Μάρτιο εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.623.234 άτομα. Οι άνεργοι υπολογίζονται σε 1.153.232 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός διαμορφώθηκε σε 3.281.503 άτομα.

• Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 87.296 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2015 (αύξηση 2,5%) και κατά 1.632 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 (αμελητέα μεταβολή).

• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 68.045 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2015 (πτώση 5,6%) και κατά 4.609 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 (υποχώρηση 0,4%).

• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, περιορίστηκαν κατά 60.549 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2015 (κάμψη 1,8%) και κατά 192 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 (αμελητέα μεταβολή).

Αξιολόγηση