Πότε καταβάλλεται και ποιοι δικαιούνται δώρο Πάσχα

Πότε καταβάλλεται και ποιοι δικαιούνται δώρο Πάσχα
Το δώρο του Πάσχα το 2016, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα, καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη, η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία, βέβαια ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να πληρώσει το δώρο του Πάσχα και νωρίτερα από τη συγκεκριμένη ημέρα.

Στο δώρο του Πάσχα γίνεται παρακράτηση εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Στο Δημόσιο πλέον δεν δίνεται δώρο Πάσχα, όπως και στην περίπτωση των συνταξιούχων.

Αξιολόγηση