Μειώθηκαν οι άνεργοι τον Σεπτέμβριο - Αναλυτικά τα στοιχεία

Μειώθηκαν οι άνεργοι τον Σεπτέμβριο - Αναλυτικά τα στοιχεία
Κατά 1,6% μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ το Σεπτέμβριο του 2015 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ,το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίαςγια τον μήνα Σεπτέμβριο 2015, ανήλθε σε 806.429 άτομα.

Από αυτά456.329 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημαίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 350.100 (ποσοστό 43,41%) είναι εγγεγραμμένα στομητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Το ποσοστό των ανδρών που παραμένουν άνεργοι είναι 38,46% ενώ το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται σε 61,54%.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων μη αναζητούντων εργασία, για τον μήνα Σεπτέμβριο2015, ανήλθε σε 123.964 άτομα. Από αυτά 69.174 είναι εγγεγραμμένα στομητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 54.790είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότεροτων 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 47.508 και οι γυναίκες σε 76.456.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015ανέρχεται σε 114.083 άτομα,από τα οποία οι 110.643 είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένωνκαι οι 3.440 είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Οι άνδρες ανέρχονταισε 46.445 και οι γυναίκες σε 67.638.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ] 815.434

806.429

-9.005

-1,10%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 130.703

123.964

-6.739

-5,16%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΕΡΓΩΝ 106.350

114.083

7.733

7,27%

Αξιολόγηση