Κατρακυλούν κι άλλο οι αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα - Που διαμορφώνονται οι μισθοί

Κατρακυλούν κι άλλο οι αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα - Που διαμορφώνονται οι μισθοί
Μπορεί ο αριθμός των ασφαλισμένων να είναι αυξημένος όμως τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ για τον μήνα Απρίλιο του 2015, αποκαλύπτουν ότι η κατρακύλα των μισθών συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι όποιοι καταφέρνουν να βρουν δουλειά το κάνουν με ολοένα και χαμηλότερες αποδοχές. Τι δείχνουν τα στοιχεία;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ για τον μήνα Απρίλιο του 2015, στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσοημερομίσθιο ανήλθε σε 52,50€ και ο μέσος μεικτός μισθός σε 1.211,88€.

Αντίστοιχα στη μερικήαπασχόληση ανήλθαν σε 23,88€ και 412,62€.

Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι42,11€ και ο μέσος μισθός 545,32€.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόλησηκαι το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικάέργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησηςανήλθε στο 61,91% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκαμισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανήλθε σε 58,88%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύειτο 84,89% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 94,37%.

Σύγκριση Απρίλιος 2015 - Μάρτιος 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,95%, στα οικοδομοτεχνικάέργα αυξήθηκε κατά 2,10% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,91%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 10,57%.Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,69%, στα οικοδομοτεχνικά έργαμειώθηκε κατά 1,97% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,76%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,56% και στα οικοδομοτεχνικά έργαμειώθηκε κατά 0,61%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,25% και στα οικοδομοτεχνικά έργαμειώθηκε κατά 2,57%.

Σύγκριση Απρίλιος 2015 - Απρίλιος 2014

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,93%, στα οικοδομοτεχνικά έργαμειώθηκε κατά 3,31% και στο σύνολο κατά 1,95%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,83% και στα οικοδομοτεχνικά έργαμειώθηκε κατά 2,55%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,11%, ενώ ομέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,34%.

Αξιολόγηση