Τα πάνω κάτω έρχονται στο δημόσιο τομέα με υποχρεωτικές μετατάξεις

Τα πάνω κάτω έρχονται στο δημόσιο τομέα με υποχρεωτικές μετατάξεις
Σαρωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα έρχονται ακόμα και με υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού σε τομείς πρώτης προτεραιότητας όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες με τον μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας που ετοιμάζεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση.

Με στόχο να καλύψει τα κενά και προκειμένου να γίνει καλύτερος ο προγραμματισμός προσλήψεων, σύμφωνα με το «Εθνος της Κυριακής» το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αποφασισμένο να προχωρήσει ακόμα και σε υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού σε τομείς πρώτης προτεραιότητας όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες.

Βασικό εργαλείο του μόνιμουμηχανισμού κινητικότητας θα είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπαλλήλων. Οι μετακινήσεις υπαλλήλων, με μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας θα προκύψουν με τον εξής τρόπο:

• Έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμα τα νέα οργανογράμματα σε υπουργεία και φορείς.

• Στη συνέχεια θα αποκεντρωθούν αρμοδιότητες από τα υπουργεία σε Περιφέρειες – Δήμους.

• Θα συγχωνευθούν και θα καταργηθούν κλάδοι και ειδικότητες.

• Θα δημιουργηθεί Μητρώο υπαλλήλων με βάση τα προσόντα και την ειδικότητα τους.

• Ηλεκτρονικό σύστημα θα καταγράφει τις «κενές» και πλεονασματικές θέσεις, με στόχο δύο ή τρεις φορές το χρόνο να προκηρύσσονται οι «κενές».

• Εάν αυτές δεν καλύπτονται εθελοντικά, θα γίνονται υποχρεωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων, κυρίως για άμεσες ανάγκες όπως στην Παιδεία και την Υγεία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, στο νέο μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας, το βασικό εργαλείο λειτουργίας του θα είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπαλλήλων. Ένα νέο μητρώο στο οποίο ουσιαστικά θα καταγράφεται η «ακτινογραφία» του προσωπικού στο δημόσιο, δηλαδή η κατανομή τους, η πλήρη στελέχωση φορέων, οργανισμών και κρατικών εταιρειών, κενά κλπ.

Αξιολόγηση