Εγκρίθηκαν πάνω από 7.000 προσλήψεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Εγκρίθηκαν πάνω από 7.000 προσλήψεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
Περισσότερες από 7.000 προσλήψεις και ανανεώσεις συμβάσεων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) μετά από σχετικό αίτημα του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αντώνη Μανιτάκη.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή και την άρση της αναστολής πρόσληψης/ανανέωσης των συμβάσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης Κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συνεχίζοντας τις προσπάθειές του, ζήτησε και πέτυχε την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη ή ανανέωση σύμβασης 7.030 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι προσλήψεις που εγκρίθηκαν:

  • 4.826 άτομα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
  • 1.922 άτομα σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
  • 269 άτομα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
  • 13 άτομα σε ΟΤΑ α’ βαθμού για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας
Αξιολόγηση