Έρχονται προσλήψεις αναπληρωτών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Έρχονται προσλήψεις αναπληρωτών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα από τα ΕΠ.Ε.Σ προκειμένου να στελεχωθούν Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία απευθύνει το υπουργείο Παιδείας.

Η ανακοίνωση θα πρέπει σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εν γένει κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να απευθύνονται στην σχολική μονάδας προτίμησής τους για πληροφορίες σχετικά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κλ.π..

Οι θέσεις αναπληρωτών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία:

 • Πειραματικό Δ.Σ. Σερρών - 1 θέση ΠΕ19-20 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης - 1 θέση ΠΕ08 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου - 1 θέση ΠΕ06, 1 θέση ΠΕ11, 1 θέση ΠΕ32 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • 2ο Πειραματικό Δ.Σ.Ρόδου - 1 θέση ΠΕ06, 2 θέσεις ΠΕ11, 1 θέση ΠΕ71, 1 θέση ΠΕ19-20, 1 θέση ΠΕ16 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • Π.Δ.Σ.Πανεπ.Αθηνών(Μαράσλειο) - 1 θέση ΠΕ07 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • Π.Σ.Π.Αθηνών (Δημοτικό,Γυμνάσιο/Λύκειο) - 1 θέση ΠΕ70, 1 θέση ΠΕ71, 2 θέσεις ΠΕ02, 1 θέση ΠΕ03 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • 1ο Πειρ.Γυμνάσιο Αθηνών - 1 θέση ΠΕ02 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • 2ο Πειρ.Γυμνάσιο Αθηνών - 1 θέση ΠΕ04 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • Π.Π.Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά - 1 θέση ΠΕ07 Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • Ζάννειο Πειραματικό ΓΕΛ Πειραιά - 1 θέση ΠΕ01, 1 θέση ΠΕ02, 1 θέση ΠΕ03, 1 θέση ΠΕ04.04, 1 θέση ΠΕ 09 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • Πειραματικό ΓΕΛ Μυτιλήνης - 1 θέση ΠΕ02 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής - 1 θέση ΠΕ11, 1 θέση ΠΕ04.04 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων - 1 θέση ΠΕ02 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
 • 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών - 1 θέση ΠΕ04.04 - Προθεσμία 08-09-2015 έως 11-09-2015
Αξιολόγηση