Δείτε τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 ΔΕΔΔΗΕ
Στην δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2014 που αφορά την πλήρωση 90 θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.E.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) θα εκδοθούν μετά τη συμπληρωματική ειδική πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων του κλάδου Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (εναερίων και υπογείων-Τ4/Α), η οποία έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στις 26-8-2015.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ

Αξιολόγηση