«Ανοίγουν» 465 θέσεις εργασίας στις εφορίες

«Ανοίγουν» 465 θέσεις εργασίας στις εφορίες
Έρχονται 465 θέσεις εργασίας στις εφορίες, με την αποστολή της 2K/2015 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευτεί. 

Η προκήρυξη αφορά τη πλήρωσημε σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακιτκού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε τις θέσεις ανά κλάδο στον πίνακα που ακολουθεί ΕΔΩ

Αξιολόγηση