Ανοίγουν θέσεις για απολυμένους, «διαθέσιμους» και επιτυχόντες ΑΣΕΠ

Ανοίγουν θέσεις για απολυμένους, «διαθέσιμους» και επιτυχόντες ΑΣΕΠ
Την άμεση καταγραφή των λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό που υπάρχουν στις υπηρεσίες και στους φορείς του Δημοσίου ζητά το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με στόχο την επαναπρόσληψη των απολυμένων και την αποκατάσταση των «διαθέσιμων» του Δημοσίου αλλά και τον διορισμό επιτυχόντων του ΑΣΕΠ απο διαγωνισμούς προηγούμενων ετών.

Ειδικότεα, το υπουργείο επιδιώκει να έχει στα χέρια του, εντός μιας εβδομάδας από σήμερα, τα αιτήματα των φορέων για ανάγκες σε προσωπικό. Και αυτό ώστε να υλοποιηθεί με ταχύτητα η αντιστοίχηση απολυμένων και διαθέσιμων σε θέσεις που «ανοίγουν» ώστε να τοποθετηθούν χωρίς κωλυσιεργία εκεί, εφόσον το επιθυμούν - αλλιώς θα επανατοποθετηθούν εκεί όπου ήταν πριν, είτε στις κενές θέσεις είτε σε συνιστώμενες θέσεις.

Με την ένδειξη «κατεπείγον - προθεσμία» εστάλη την Τετάρτη προς υπουργεία, φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ / Φ.42Α / 295 / οικ. 7058 - 11.3.2015) με θέμα «Αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό» όπουο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιώργος Κατρούγκαλος τους ζητά να αποστείλουν στο υπουργείο, ως και τη 19η Μαρτίου 2015, αίτημα για κάλυψη αναγκών σε προσωπικό.

Η διαδικασία αυτή γίνεται προκειμένου το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπαλλήλων, βάσει των τυπικών προσόντων της θέσης που κατείχαν κατά την ένταξή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κατά την κατάργηση της σύμβασης εργασίας τους.Όπως τονίζεται από το υπουργείο, στοιχεία που θα αποσταλούν μετά τη 19η Μαρτίου δεν θα ληφθούν υπόψη.

Όλα αυτά αποτελούν προεργασία εφαρμογής των προβλέψεων που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπoυργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε αυτό πρόκειται να πρόκειται να ρυθμισθεί:

  • Η κατάργηση του θεσμού της διαθεσιμότητας του ν. 4172/2013
  • Η επαναφορά των απολυθέντων ή σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων
  • Η διαδικασία άμεσης κάλυψης των επιτακτικών αναγκών σε προσωπικό των υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή «θα είναι καθαρά εθελοντική, δεδομένου ότι όσοι από τους απολυθέντες ή σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους δεν επιλέξουν να συμμετέχουν σε αυτή θα επιστρέψουν σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις».

Παράλληλα, ανάλογη διαδικασία με αποστολή αιτημάτων καλούνται να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες των υπουργείων και δημόσιων φορέων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2015. Το υπουργείο Εσωτερικών τούς ζητά να λάβουν υπόψη την ανάγκη σταδιακής ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης των περιλαμβανομένων σε πίνακες διοριστέων παρελθόντων ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αδιόριστων ΑΣΕΠ, οι επιτυχόντες σε παλιούς διαγωνισμούς της ανεξάρτητης Αρχής ή σε προκηρύξεις υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ οι οποίοι, αν και έχουν διατεθεί προς διορισμό, παραμένουν από το 2009 αδιόριστοι, δεν ξεπερνούν τις 4.500 άτομα.

Με το έγγραφο το υπουργείο καλεί υπουργεία και φορείς να γνωστοποιήσουν επίσης ως και την 19η Μαρτίου 2015:

- Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών τους για διορισμό / πρόσληψη τακτικού προσωπικού, κατά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, «για την εύρυθμη λειτουργία τους, προκειμένου οι ανάγκες αυτές να συνεκτιμηθούν για το συνολικό προγραμματισμό προσλήψεων»

- Ποιες από τις ως άνω ανάγκες καλύπτονται από τις εκκρεμότητες διορισμών / προσλήψεων τακτικού προσωπικού (μονίμου και αορίστου χρόνου) των υπηρεσιών τους, που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ ή τους φορείς.

Δείτε το επείγον έγγραφο Κατρούγκαλου ΕΔΩ

Αξιολόγηση