Σε δύο στάδια η επαναφορά του κατώτατου μισθού

Σε δύο στάδια η επαναφορά του κατώτατου μισθού
Την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού σε δύο χρονικά και ποσοτικά στάδια, τα οποία θα απέχουν τουλάχιστον ένα έτος μεταξύ τους, υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης σε συνάντηση που είχε σήμερα με τον Υπουργό Εργασίας, κ. Πάνο Σκουρλέτη.

Eιδικότερα, η ΕΣΕΕ επανέλαβε την πάγια θέση της, προτείνοντας:

• Την επαναφορά της επεκτασιμότητας και μετενέργειας της ΕΓΣΣΕ αλλά και των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, προς αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού και ελαστικών μορφών απασχόλησης.

• την προσωρινή συνέχιση της αποσύνδεσης («πάγωμα») των 3ετιών από την διαδικασία αύξησης του μισθού άνω των 751 ευρώ, τουλάχιστον για ένα ικανό χρονικό διάστημα προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα οικονομικά δεδομένα.

• την επανεξέταση της πρότασης των εργοδοτών για τη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δώδεκα μηνών, αντί για δεκατέσσερις που καταβάλλουν σήμερα εργοδότες και εργαζόμενοι για επιδόματα και δώρα.

• την επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας με το επίδομα των 360 ευρώ να έχει συνδικαιούχους εργοδότη και εργαζόμενο για κάθε νέα θέση εργασίας. Σημειωτέον ότι ένα επίδομα ανεργίας, μπορεί να επιδοτήσει δύο θέσεις εργασίας, χωρίς καμία επιβάρυνση για την επιχείρηση.

• την εφαρμογή μιας σειράς φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που διατηρούν και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, καθώς και για τους συνεπείς εργοδότες.

• την εξέταση περαιτέρω μείωσης του μη μισθολογικού κόστους (εργοδοτικών εισφορών), ώστε να αντισταθμιστεί μέρος της επιβάρυνσης της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι το εργοδοτικό μη μισθολογικό κόστος έχει μειωθεί, ανά βήματα, από 28,56% τον Αύγουστο του 2011 στο 24,56% τον Ιούλιο του 2014.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας κ. Π. Σκουρλέτη, η ΕΣΕΕ διατύπωσε ότι για την αναζήτηση των ιδανικών ισορροπιών στην αγορά, δεν θα πρέπει να αναζητούνται μόνο νομοθετικές λύσεις, αλλά θα πρέπει να προκύψει μία «ολική επαναφορά» της αρμοδιότητας των κοινωνικών εταίρων να συναποφασίζουν, όπως έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, τις κατώτατες αμοιβές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Κατά συνέπεια, εκτιμά η ΕΣΕΕ, θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί το κύρος και η γενική ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, η οποία «αποκαθηλώθηκε» με το δεύτερο μεσοπρόθεσμο (άρθρο Πρώτο, παράγραφος 1 ν. 4093/2012), κατά το οποίο ο κατώτατος μισθός ορίζεται πλέον από το κράτος. Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της δύσκολης διαπραγμάτευσης, η ΕΣΕΕ δήλωσε έτοιμη να συζητήσει τις λεπτομέρειες των προτάσεών της, έχοντας τη πεποίθηση, ότι ο Υπουργός είναι απόλυτα θετικός στον κοινωνικό διάλογο και στην ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ των θεσμοθετημένων κοινωνικών εταίρων εργοδοτών και εργαζομένων.

Στη συνάντηση με την Αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης κ. Ράνια Αντωνοπούλου συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης της απασχόλησης καθώς επίσης και οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για θέματα κατάρτισης αλλά και τρόπων αύξησης της απασχόλησης σε Μμε επιχειρήσεις.

Ο εμπορικός κόσμος, σημειώθηκε από την ΕΣΕΕ, θα είναι αρωγός στην εφαρμογή ενός «σχεδίου Μάρσαλ» για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης με ένα πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης 300.000 ανέργων σε βάθος τριετίας. Επίσης, η ΕΣΕΕ ως κοινωνικός εταίρος, συμφωνεί με όσα ορθά περιγράφονται ως άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου, που είναι η εξοικονόμηση 1 δις από την αναδιάρθρωση του χρέους ειδικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας, τον επανασχεδιασμό των πόρων του ΕΣΠΑ για προσλήψεις 52.000 ανέργων κοινωφελούς εργασίας.

Αναφορικά με το ζήτημα του τρόπου διαχείρισης προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης η ΕΣΕΕ υποστηρίζει την αναμόρφωσή του σε σχέση με αυτό που είχε υιοθετηθεί το προηγούμενο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:

Η σύνδεση της κατάρτισης με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και η πιστοποίησή της από αναγνωρισμένους φορείς.

Η άμεση διαμόρφωση Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς εργασίας και ειδικότερα η συστηματική καταγραφή σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για συγκεκριμένες δεξιότητες και ειδικότητες.

Η ενδυνάμωση του ΠΔΕ και του διυπουργικού συντονισμού για τις ανάγκες των ΜμΕ επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με «μεικτό πρόγραμμα» σύνδεσης της κατάρτισης με την απασχόληση.

Η συγκεκριμένη συνάντηση ελπίζουμε ότι θα είναι η αφετηρία της αποκατάστασης του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και της συμβολής τους στη χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών με έμφαση στη διασύνδεση των Μμε Επιχειρήσεων με την απασχόληση.

Αξιολόγηση